translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
ZAKAJ ?RTNA KODA? ?rtna koda je elektronski klju?, ki se najpogosteje uporablja za zapis enotne ?tevilke artikla >>
Strokovnjak svetuje . ?rtna koda: tipi (simbologije)

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Strokovnjak svetuje
?rtna koda: tipi (simbologije)

Kateri tip ?rtne kode izbrati za dolo?eno aplikacijo?

Za ozna?evanje blaga, polizdelkov, osnovnih sredstev, oskrbovancev, udele?encev ipd. lahko na razli?nih podro?jih na?eloma uporabljamo zelo razli?ne simbologije ?rtnih kod, ?e ne celo vseh. Vendar se je v praksi pokazalo, da so za dolo?ene aplikacije nekatere simbologije bolj primerne od drugih.

Bolj kot tip ?rtne kode je vrsta aplikacije tista, ki determinira vse ostalo:
 • katere vrste nalepk oz. etiket izbrati,
 • kateri tip folije (ribona oz. tiskalnega traku),
 • s katerim termi?nim tiskalnikom nalepke natisniti,
 • kako na nalepkah izpisane podatke identificirati (?italnik, ro?ni ra?unalnik).

  Navedeno velja za strojni del opreme, ?e pogledamo ?e programskega, postanejo stvari ?e kompleksnej?e:
 • kam podatke, ki smo jih zajeli s ?italnikom oz. terminalom, zapisati (npr. v .txt datoteko),
 • kako podatke izmenjavati (npr. middleware),
 • na?in komunikacije med strojno napravo za zajem podatkov (npr. brez?i?no) in bazo (PC omre?jem) itd.

  Podrobneje predstavljamo tipe ?rtnih kod, ki jih v osnovi delimo na linearne (1D) in sestavljene (2D). Med seboj se 1D in 2D kode razlikujejo predvsem v treh klju?nih elementih:
 • koli?ina podatkov - ta je v sestavljenih kodah znatno ve?ja
 • povr?ina - ta je v primeru sestavljenih ?rtnih kod neprimerno manj?a
 • na?in zajema podatkov je v primeru 2D kod hitrej?i, vendar ob upo?tevanju uporabe zmogljivej?ih ?italnikov oz. terminalov z integrirano kamero.

  1. dvodimenzionalne (sestavljene) ?rtne kode:
 • simbologija QR (ve?)
 • simbologija Micro QR (ve?)
 • simbologija Data Matrix v proizvodnji (ve?)
 • simbologija Data Matrix v farmacevtski industriji (ve?)
 • simbologija PDF-417 (ve?)
 • simbologija Aztec Code (ve?)
 • simbologija MaxiCode (ve?)

  2. enodimenzionalne (linearne) ?rtne kode:
 • simbologija Code 128 (ve?)
 • simbologija Code 128 B (ve?)
 • simbologija Code93 full ASCII (ve?)
 • simbologija Code93 (ve?)
 • simbologija Code 39 (ve?)
 • dru?ina simbologij GS1 DataBar (ve?)
 • simbologija ISBN (ve?)
 • simbologija EAN-13 koda (ve?)
  ?rtna koda - osnove

  Radiofrekven?na identifikacija (RFID)

  Dvodimenzionalna QR koda

  Verifikacija ?rtne kode

  Ozna?evanje blaga

  Sledljivost

  Podalj?anje ?ivljenjske dobe termalne glave tiskalnika

  O mobilnem zajemu podatkov

  Ambulantna prodaja

  Urejeno skladi??e

  Tehnologija magnetnega zapisa

  Bluetooth tehnologija

  Sistem za zgodnje opozarjanje uporabnikov pove?a njihovo produktivnost

  Regalno skladi??e

  ?rtna koda kot podpora proizvodnim informacijskim sistemom

  Identifikacija direktno ozna?enih delov (DPM)

  Opti?no prepoznavanje znakov (OCR)

  ?rtna koda: tipi (simbologije)

  Sistem obvladovanja kakovosti proizvodnje (HACCP)

  Nekonvencionalne metode ozna?evanja z bar kodo

  Video opreme za ?rtno kodo in RFID

  Mobilnost je prednost

  Kako tiskati nalepke - s folijo ali brez?

  ?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID

  ?italci ?rtne kode - video predstavitev

  Ro?ni ra?unalniki oz. terminali ?rtne kode in RFID - video predstavitev

  Sistemske re?itve za ?rtno kodo in RFID - video predstavitev

  Tiskalniki etiket in kartic ter repromaterial - video predstavitev

  Servis opreme za ?rtno kodo - video predstavitev

  
  na vrh 

  nazaj

 •     SLABA NOVICA: TLP in LP 284x odhajata v pokoj. DOBRA NOVICA: Zebra G ponuja bistveno ve? in za ni?jo >>