translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
PRVI INDUSTRIJSKI TERMINAL Z ANDROID PLATFORMO Honeywell zopet orje ledino na podro?ju mobilnega zajema podatkov. >>
rešitve . proizvodnja

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV
INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV V razli?nih organizacijah (podjetjih, ?olah, agencijah ...) se vsaj enkrat letno sre?amo z nalogo, da z inventuro preverimo stanje osnovnih sredstev (v nadaljevanju OS). Podatki, ki jih dobimo na podlagi inventure, vplivajo tako na vi?ino osnovnega kapitala kot na >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE
MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE Kako postati hitrej?i od konkurence, prilagodljivej?i, inovativnej?i ? preprosto bolj?i? Z na?o celovito re?itvijo za terensko pobiranje naro?il. Cilj re?itve MOBOS Zbiranje naro?il >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

MOBOS TERENSKA PRODAJA
MOBOS TERENSKA PRODAJA Kako svoji terenski ekipi omogo?iti bolj?o prodajo? Z na?o celovito re?itvijo za terensko prodajo. Centralizirano vodenje, optimizacija prodajnih procesov, vna?anje podatkov v informacijski sistem na mestu >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

MOBOS SKLADI??E
MOBOS SKLADI??E Blago vedno ob pravem ?asu na pravem mestu in brez napak. Ker je funkcioniranje skladi??a kriti?ni faktor uspeha logisti?ne verige. Sistem za vodenje skladi??a omogo?a u?inkovito in to?no upravljanje z blagom, ki se giblje >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE V PROIZVODNJI
V PROIZVODNJI V proizvodnji omogo?imo zni?anje stro?kov oz. pove?anje u?inkovitosti poslovanja z implementacijo celotne programske in strojne opreme za spremljanje in sledenje proizvodnje. Sprotno obvladovanje in prilagajanje spremembam, kar pokriva tudi ?ar?no politiko, nam ni tuje. CELOVITE RE?ITVE V >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

?RTNA KODA IN RFID V PRAKSI: PROIZVODNJA
?RTNA KODA IN RFID V PRAKSI: PROIZVODNJA Vas zanima, kako poteka delo po uvedbi katere od na?ih celovitih re?itev v proizvodnji? Oziroma kako poteka delo po uvedbi re?itev, ki so jih implementirali drugi in pri tem uporabili opremo najuglednej?ih svetovnih proizvajalcev, ki jih na slovenskem trgu zastopa LEOSS? >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj


    PODALJ?ANJE ?IVLJENJSKE DOBE TERMALNE GLAVE TISKALNIKA. Nasvet: ?i??enje termalne glave tiskalnika ob?utno podalj?a >>