translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
KAKO POSTATI HITREJ?I OD KONKURENCE, PRILAGODLJIVEJ?I, INOVATIVNEJ?I ? PREPROSTO BOLJ?I? Z na?o celovito re?itvijo >>
rešitve . turizem

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV
INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV V razli?nih organizacijah (podjetjih, ?olah, agencijah ...) se vsaj enkrat letno sre?amo z nalogo, da z inventuro preverimo stanje osnovnih sredstev (v nadaljevanju OS). Podatki, ki jih dobimo na podlagi inventure, vplivajo tako na vi?ino osnovnega kapitala kot na >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

ANKETIRANJE NA TERENU Z RO?NIMI RA?UNALNIKI
ANKETIRANJE NA TERENU Z RO?NIMI RA?UNALNIKI Tr?no raziskovanje se je skozi ?as prelevilo v eno glavnih orodij za uspe?no tr?enje izdelkov pred prodajo kot tudi po prodaji (za primer vzemimo dodatne storitve in komplementarne izdelke). Zelo pomemben del tr?nega raziskovanja so ankete oz. anketiranje >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE V TURIZMU
V TURIZMU Tudi v turizmu se pogosto pojavijo ?elje po enostavnej?ih in u?inkovitej?ih storitvah z ?eljo po ?im ve?jemu zadovoljstvu strank. Za stranke opravljene storitve potekajo hitreje in u?inkoviteje. Dose?i je mogo?e vi?jo organizacijsko raven, identifikacijo potnikov, gostov in izletnikov. CELOVITE >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

?RTNA KODA IN RFID V PRAKSI: TURIZEM
?RTNA KODA IN RFID V PRAKSI: TURIZEM Vas zanima, kako poteka delo po uvedbi katere od na?ih celovitih re?itev v turizmu? Oziroma kako poteka delo po uvedbi re?itev, ki so jih implementirali drugi in pri tem uporabili opremo najuglednej?ih svetovnih proizvajalcev, ki jih na slovenskem trgu zastopa LEOSS? Navajamo >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj


    PODALJ?ANJE ?IVLJENJSKE DOBE TERMALNE GLAVE TISKALNIKA. Nasvet: ?i??enje termalne glave tiskalnika ob?utno podalj?a >>