translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
NARO?ANJE NA TERENU ZA UPORABNIKE PANTHEON-a Zagotoviti u?inkovitej?o prodajo na terenu in pospe?iti zbiranje >>
rešitve . ?olstvo

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV
INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV V razli?nih organizacijah (podjetjih, ?olah, agencijah ...) se vsaj enkrat letno sre?amo z nalogo, da z inventuro preverimo stanje osnovnih sredstev (v nadaljevanju OS). Podatki, ki jih dobimo na podlagi inventure, vplivajo tako na vi?ino osnovnega kapitala kot na >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE V ?OLSTVU IN KULTURI
V ?OLSTVU IN KULTURI V ?olstvu in kulturi dose?emo vi?ji organizacijski nivo v vseh kulturno-izobra?evalnih ustanovah: na univerzah oz. fakultetah, srednjih in osnovnih ?olah, v muzejih in knji?nicah, gledali??ih, prireditvah ? Re?itve omogo?ajo la?ji in zanesljivej?i pretok gradiva, tiskanje vstopnic, la?jo >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

?RTNA KODA IN RFID V PRAKSI: ?OLSTVO IN KULTURA
?RTNA KODA IN RFID V PRAKSI: ?OLSTVO IN KULTURA Vas zanima, kako poteka delo po uvedbi katere od na?ih celovitih re?itev na podro?ju ?olstva in kulture? Oziroma kako poteka delo po uvedbi re?itev, ki so jih implementirali drugi in pri tem uporabili opremo najuglednej?ih svetovnih proizvajalcev, ki jih na >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj


    PREDSTAVITEV REPROMATERIALA. V ?elji strankam zagotavljati najkakovostnej?i repromaterial (nalepke, etikete, >>