translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
?RTNA KODA PO DOMA?E Danes je sestavni del ?ivljenja vsakega sodobnega ?loveka. Sre?amo jo na vsakem koraku. Kot >>
rešitve . zdravstvo

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV
INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV V razli?nih organizacijah (podjetjih, ?olah, agencijah ...) se vsaj enkrat letno sre?amo z nalogo, da z inventuro preverimo stanje osnovnih sredstev (v nadaljevanju OS). Podatki, ki jih dobimo na podlagi inventure, vplivajo tako na vi?ino osnovnega kapitala kot na >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE
MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE Kako postati hitrej?i od konkurence, prilagodljivej?i, inovativnej?i ? preprosto bolj?i? Z na?o celovito re?itvijo za terensko pobiranje naro?il. Cilj re?itve MOBOS Zbiranje naro?il >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

MOBOS TERENSKA PRODAJA
MOBOS TERENSKA PRODAJA Kako svoji terenski ekipi omogo?iti bolj?o prodajo? Z na?o celovito re?itvijo za terensko prodajo. Centralizirano vodenje, optimizacija prodajnih procesov, vna?anje podatkov v informacijski sistem na mestu >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

MOBOS SKLADI??E
MOBOS SKLADI??E Blago vedno ob pravem ?asu na pravem mestu in brez napak. Ker je funkcioniranje skladi??a kriti?ni faktor uspeha logisti?ne verige. Sistem za vodenje skladi??a omogo?a u?inkovito in to?no upravljanje z blagom, ki se giblje >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE V ZDRAVSTVU
V ZDRAVSTVU V zdravstvu pove?amo varstvo pacientov, prihranimo ?as in izbolj?amo organizacijsko raven na vseh podro?jih. Z uporabo tehnologije ?rtne kode in RFID za ozna?evanje oskrbovancev v domovih za ostarele in bolni?nicah, bo skrb za oboje precej ve?ja, mo?nost ?love?kih napak pa prakti?no izni?ena (npr. >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

?RTNA KODA IN RFID V PRAKSI: ZDRAVSTVO
?RTNA KODA IN RFID V PRAKSI: ZDRAVSTVO Vas zanima, kako poteka delo po uvedbi katere od na?ih celovitih re?itev na podro?ju zdravstva? Oziroma kako poteka delo po uvedbi re?itev, ki so jih implementirali drugi in pri tem uporabili opremo najuglednej?ih svetovnih proizvajalcev, ki jih na slovenskem trgu zastopa >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

PRIPORO?ENA OPREMA ZA ?RTNO KODO IN RFID ZA BOLNICE, KLINIKE, ZDRAVSTVENE DOMOVE TER DOMOVE UPOKOJENCEV
OPREMA ZA ?RTNO KODO IN RFID ZA ZDRAVSTVO Navajamo seznam najbolj iskane opreme za ?rtno kodo in RFID, ki jo priporo?amo za aplikacije v zdravstvu. NALEPKE IN FOLIJE ZA ZDRAVSTVO termalni zapestni trakovi, namenjeni ozna?evanju oskrbovancev specialne nalepke CryoCool za ozna?evanje pri >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj


    NE ?ELITE INVESTIRATI V NAKUP OPREME? Mo?en je tudi najem. Zakaj najeti namesto kupiti? Majhni obrok namesto pla?ila >>