translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Kako svoji terenski ekipi omogo?iti bolj?o prodajo? Z na?o celovito re?itvijo za terensko >>
Novice

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Novice
NICELABEL ZA OZNA?EVANJE ALERGENOV V ?IVILIH (SKLADNO Z EU DIREKTIVO)

Decembra 2014 bo treba v praksi ?e ozna?evati alergene v ?ivilih. Takrat za?ne veljati Uredba 1169/2011/EU o zagotavljanju informacij o ?ivilih potro?nikom, ki predpisuje tudi ozna?evanje alergenov v nepredpakiranih ?ivilih, namenjenih kon?nim potro?nikom in obratom javne prehrane.

Podatki o alergenih bodo morali biti navedeni na etiketi ?ivila s krepko pisavo, neposredno ob ?ivilu, na katerega se nana?ajo, ali v zbirni obliki na mestih, kjer so nepredpakirana ?ivila predstavljena (pri terenski prodaji in naro?anju na terenu, v trgovini (npr. delikatesa), v gostinskih lokalih ipd.).

?ivilska industrija (proizvajalci, veletrgovci in uvozniki) mora poskrbeti za ustrezno navajanje oziroma poimenovanje alergenih sestavin tudi, kadar jih je v ?ivilu zelo malo.

V LEOSS-u smo pripravili re?itev za ozna?evanje alergenov, ki vam bo hitro pomagala priti do ?elenega cilja. Namenjena je vsem odgovornim za ozna?evanje in zagotavljanje varnih ?ivil:
 • vodjem proizvodnje v ?ivilski industriji,
 • organizatorjem prehrane iz razli?nih organizacij
 • strokovnjakom / presojevalcem / svetovalcem na podro?ju ?ivilske industrije)
 • idr.

  Vabljeni na preizkus: ali na telefon (01) 530 90 35. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.

  NiceLabel programska oprema za oblikovanje in tiskanje etiket omogo?a:
 • izpolnitev predpisov za nalepke GHS ali CLP
 • podporo za termalne tiskalnike ?rtne kode
 • ve?jezi?no podporo za kemijske simbole Unicode
 • uvedbo ozna?evanja na nivoju celotnega poslovnega sistema (vklju?no z dobavitelji)

  Dodatne informacije v tem PDF dokumentu.

  NiceLabel je vodilni ponudnik re?itev za ozna?evanje v ?tevilnih organizacijah, podjetjih in ve?jih poslovnih sistemih. Nabor vklju?uje izdelke za oblikovanje etiket, obrazce in re?itve za avtomatizacijo. Obrazci in re?itve za avtomatizacijo NiceLabel? zagotavljajo maksimalno vrednost, saj organizacijam pomagajo pri zmanj?anju napak pri tiskanju in prekinitev delovanja.

                   
  Nakup in brezpla?ni preizkus programov za oblikovanje etiket:
 • NiceLabel Designer Express, 30-dnevni brezpla?ni preizkus

 • NiceLabel Designer Standard, 30-dnevni brezpla?ni preizkus

 • NiceLabel Designer Pro, 30-dnevni brezpla?ni preizkus

                           
  Re?itve za tiskanje etiket:
 • NiceLabel PowerForms Desktop, 30-dnevni brezpla?ni preizkus

  Avtomatizirana integracija tiskanja etiket:
 • NiceLabel Automation Easy, 30-dnevni brezpla?ni preizkus

  Za la?jo izbiro ustrezne razli?ice programa NiceLabel priporo?amo ogled primerjalne tabele programske opreme za oblikovanje in tiskanje.

                                         
                 LEOSS je ?e vrsto let NiceLabel Platinum Partner


  prehrambena industrija  
  na vrh 

  nazaj

 •     PROGRAMSKE RE?ITVE PO MERI - IZBOLJ?AJTE - ZNI?AJTE - OMOGO?ITE MOBOS RE?UJE ... " Podatki niso na >>