translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
ZEBRA LEOSS-u DODELILA NAJVI?JI PARTNERSKI STATUS - PremierPartner in ga umestila v ozko skupino skrbno izbranih >>
Zno?je

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Zno?je
ENOSTAVNO NASTAVLJANJE TISKALNIKA NALEPK ZEBRA

POENOSTAVIMO NASTAVITVE TISKALNIKA NALEPK ZEBRA - za la?je nastavljanje Zebrinih tiskalnikov nalepk
   
Programsko orodje Zebra Setup Utilities zagotavlja bistveno la?je nastavljanje Zebrinih tiskalnikov nalepk. Lahko ga uporabimo pri prvi in?talaciji tiskalnika (omogo?a samodejno in?talacijo), pri selitvi tiskalnika na drugo lokacijo ali ob vgradnji dodatkov za tiskalnike (npr. navijalne enote, tiskalne glave, senzorji, previjalne enote ipd.), s katerimi oplemenitimo njihove zmogljivosti (ve? o tiskalni?kih dodatkih tukaj).

Z orodjem ZSU enostavno, hitro in funkcionalno nastavimo ve?ino parametrov tiskalnika. Tako se ognemo po?iljanju zapletenih ukazov tudi, kadar potrebujemo naprednej?e upravljanje s tiskalnikom, pri name??anje slik ali pisav. Izbiro nam mo?no olaj?ajo ?arovniki, ki nas vodijo skozi konfiguracijske menije.
   
Za originalne Zebrine nalepke nam ZSU omogo?a uporabo priporo?enih nastavitev parametrov Zebra tiskalnika za to?no te nalepke. Primer: ko tiskamo na nalepke za osnovna sredstva Zebra Z-Ultimate 3000 (na fotografiji zgoraj), najprej v ZSU izberemo te nalepke in nato ?e model tiskalnika, nato nam ZSU sam ponudi priporo?ene nastavitve za tiskanje.

Video posnetki uporabe orodja ZSU:
 • samodejna namestitev Zebra tiskalnika nalepk (video prikaz)
 • enostavno nastavljanje Zebrinih tiskalnikov nalepk (video prikaz)
 • nastavitev tiskalnikov nalepk Zebra v brez?i?nih omre?jih (video prikaz)
   
  Uporabnikom Zebra tiskalnikov predlagamo, da orodje ZSU prenesejo k sebi in ga za?no s pridom izkori??ati. Za prenos (6 MB) kliknite na to povezavo.
   
  Kadar tiskamo nalepke za ozna?evanje medicinskih pripomo?kov, v ZSU dolo?imo nalepke, na katere ?elimo tiskati (na fotografiji zgoraj so nalepke Zebra Z-ULTIMATE? 3000T WHITE) in tiskalnik, s katerim bomo tiskali. Vse ostalo prepustimo orodju ZSU in pri?nemo z delom.

  Z aplikacijo Zebra Setup Utilities lahko poenostavimo tiskalni?ke nastavitve naslednjih Zebrinih tiskalnikov etiket:
  105SL
  110PAX3
  110PAX4
  110XiIIIPlus
  140XiIII
  140XiIIIPlus
  170PAX3
  170PAX4
  170XiIII
  170XiIIIPlus
  220XiIII
  220XiIIIPlus
  2746e
  90XiIII
  90XiIIIPlus
  96XiIII
  96XiIIIPlus
  DA402
  GK420d
  GK420t
  GX420d
  GX420t
  GX430t
  HC100 Patient I.D. Solution
  LP 2824
  LP 2824-Z
  LP 2844
  LP 2844-Z
  P4T
  R110PAX4
  R110Xi
  R110XiIIIPlus
  R170Xi
  R2844-Z
  R402
  R4Mplus
  RZ400
  RZ600
  S400
  S4M
  S600
  T402
  TLP 2824
  TLP 2824-Z
  TLP 2844
  TLP 2844-Z
  TLP 3842
  TLP 3844-Z
  Z4M
  Z4Mplus
  Z6M
  Z6Mplus
  ZM400
  ZM600  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Video predstavitev opreme za ?rtno kodo:
 • Ro?ni ra?unalniki in terminali (tukaj)
 • Sistemske re?itve (tukaj)
 • ?italniki ?rtne kode (tukaj)
 • Tiskalniki kartic (tukaj)
 • Servis opreme za ?rtno kodo (tukaj)

  LEOSS - hitre povezave:
 • najbolj prodajani izdelki - kratek dobavni rok ali na zalogi
 • reference - seznam strank  
 • ?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID (po tematikah)
 • znanje v sklopu Strokovnjak svetuje
 • na?a kratka predstavitev z vsemi povezavami v HTML ali v PDF obliki
 • naro?ilo na brezpla?ni E-mese?nik iT GIBaNJe, katerega dosedanje izdaje so na voljo tukaj
 • ?rtna koda: vrste (simbologije)
 • predstavitve in opisi nalepk sinteti?ne nalepke tukaj, papirne nalepke pa tu
 • komisijska prodaja rabljene opreme za ?rtno kodo (ve? na to temo)

  Hiter dostop po podro?jih:
 • ozna?evanje (tukaj)
 • identificiranje (tukaj)
 • mobilno ra?unalni?tvo (ve?)
 • dodatki za povezovanje (tukaj)
 • celovite sistemske re?itve (tukaj)
 • storitve (ve?)


  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS TERENSKA PRODAJA - Kako svoji terenski ekipi omogo?iti bolj?o prodajo? Z na?o celovito re?itvijo za terensko >>