translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
SLAB ODTIS NA NALEPKI? ?e imate te?ave s slabim odtisom ?rtne kode na nalepki oz. drugih podatkov na deklaraciji, >>
produkti . identificiranje . ?italniki ?rtne kode . ro?ni

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Honeywell Voyager 1202g
*** NAJBOLJ PRODAJAN IZDELEK ***

Honeywell Voyager 1202g

Honeywell Voyager 1202g je brez?i?ni laserski ?italnik ?rtne kode z Bluetooth? prenosom podatkov in dometom 10 m od bazne postaje. Uporabljamo ga tam, kjer bi nas obi?ajna privezanost na ra?unalnik preko priklju?nega kabla ovirala. To so lahko prodajna mesta, npr. blagajne v trgovinah, manj?a skladi??a, knji?nice idr., kjer je treba s ?itanjem ?rtnih kod na ve?ji oddaljenosti od ra?unalnika zagotoviti hiter in zanesljiv vnos podatkov. Tako je 1202g namenjen tudi manj zahtevnim opravilom v skladi??u, saj omogo?a shranjevanje zajetih podatkov v pribli?no 15.000 ?rtnih kodah (192 k pomnilnik) z informacijo o koli?ini kot podporo pri inventurah in to tudi, kadar smo s ?italnikom zunaj dosega sprejemne postaje. Zajete podatke nato prenesemo na dva na?ina: brez?i?no v paketu s skeniranjem dolo?ene ?rtne kode ali tako, da ?italnik odlo?imo nazaj v podstavek. Ena klju?nih prednosti ?italnikov Voyager se skriva v tradicionalno podprti funkciji CodeGate, ki omogo?a ve?jo natan?nost: prepre?uje naklju?no ?itanje ?rtne kode, kadar se jih ve? nahaja blizu skupaj npr. pri ?itanju ?rtnih kod z menijev/katalogov in pri obdelavi dokumentov s kodami na POS blagajnah.

Voyager 1202g, ki je na voljo v sivi ali ?rni barvi, sodi v vrh brez?i?nih ?italnikov za ?rtne kode in tako zagotavlja zanesljiv zajem podatkov v vseh linearnih ?rtnih kodah (tudi GS1 DataBar), vklju?no s po?kodovanimi in slab?e natisnjenimi/izpisanimi. Svojega predhodnika (MS9535 BT) nadgrajuje v vrsti zmogljivosti, kot so:
 • podalj?ana garancija - 3 leta od datuma proizvodnje,
 • izredno izbolj?an bralni algoritem omogo?a branje ?rtnih kod z zelo slabim kontrastom (od 10% naprej) - preverie video z naslovom "Kako prebrati po?e?kano ?rtno kodo"
 • ve?ja vzdr?ljivost (stopnja za??ite ustreza standardu IP 42) in odpornost na padce z vi?ine 1,5 m (preverite video z naslovom "Testiranje vzdr?ljivosti s katapultom"),
 • zelo zmogljiva baterija, katere eno polnjenje zadostuje za 45.000 ponovitev ?itanja ?rtne kode oz. ve? kot 12-urno delovanje (polnimo jo preko podstavka, ki slu?i tudi kot sprejemna postaja),
 • hitrej?i zajem podatkov (100 preletov na sekundo),
 • 192k vgrajenega pomnilnika za shranjevanje do 15.000 ?rtnih kod (koda + koli?ina),
 • ?ir?e polje ?itanja - do 31,1 cm od ?rtne kode (pri velikosti najmanj?e ?rtice kode 0,33 mm),
 • sposobnost zajema podatkov tudi v delno po?kodovanih ?rtnih kodah oz. slab?e natisnjenih,
 • komplet vsebuje USB kabel, ki ga je mogo?e enostavno zamenjati, kadar potrebujemo, drug na?in priklopa sprejemnega podstavka na ra?unalnik (Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485).

  Pove?ajmo produktivnost: ?rtna koda in RFID v praksi

  Tehni?ni podatki

  Doma?a stran proizvajalca Honeywell

  Podro?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?olstvo
 • kultura
 • turizem
 • transport
 • vlada in javna uprava

  Podpora produktom Honeywell

  Postanite zadovoljna stranka, ali na telefon (01) 530 90 20. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.
 • 
  na vrh 

  nazaj


      HONEYWELL SMS = DO SERVISA BREZ SKRBI: Kako do brezskrbnega servisa opreme za ?rtno kodo in RFID? Zagotovite si >>