translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>
proizvodi . mobilni terminali . drugi ru?ni terminali

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Honeywell Dolphin 7800 Android
Honeywell Dolphin 7800 Android

D7800 je prvi industrijski terminal s Android opreacijskim sistemom. U samo jednoj napravi ? terminalu zdru?eni su mobilni telefon, prenosno ra?unalo, ?ita? za barkod, foto aparat i GPS. Honeywell Dolphin 7800 skupa s izdr?ljivom baterijom te?i manje od limenke pi?a - svega 324 g ili 380 g. S njim imamo uvid u sve odre?ene podatke mati?noga poduze?a gdjegod i kadgod. Naime, to je pristupa?na kombinacija naprednih komunikacijskih tehnologija i mobilnog prihvata podataka u robusnom ku?i?tu (IP 64, pada s visine od metar i pol). ?itanje bar kodova je pouzdano ?ak i na udaljenosti od pola metra i te?kim uvjetima, na primjer - slaba ili jaka rasvjeta, prihvat podataka u pokretu. Zato ga preporu?ujemo za aplikacije kao ?to su terenska prodaja i naru?ivanje, zdravstvene usluge, trgovina, javnu uprava, logistika i transport. Ovaj terminal je tako?er pogodan za rad na suncu.

Na izbor su numeri?ka tipkovnica s 30 ili QWERTY tipkovnica s 46 gumbi. Be?i?na povezljivost uklju?uje: WLAN (802.11 a/b/g/n), Bluetooth?, 3.9G HSPA+ i GSM/GPRS/EDGE. Dijagonala na dodir osjetljivog zaslona u boji mjeri skoro 9 cm. Ako ?elimo na terminalu ne?to izmjeniti i terminala nemamo pri sebi, do njega lako dostupamo pomo?u aplikacije za udaljeni dostup Honeywell Remote MasterMind.

Tehni?ki podaci

3D prezentacija

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Honeywell


za ?itanje brojila i terensko servisiranje

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • vlada i javna uprava
 • turizam

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • RF skladi?te
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • MOBOS

  Kako do brezbri?nog servisa opreme za barkod i RFID? Provjerite usluge Honeywell SMS.

  Podr?ka Honeywell

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Autoinstalacija za terminal D7800
 • 
  na vrh 

  nazaj


      ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>