translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>
proizvodi . identifikacija . ?ita?i barkoda . ru?ni ?ita?i barkoda

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Honeywell Focus 1690
Honeywell Focus 1690

Honeywell Focus je ru?niindustrijski ru?ni laserski ?ita? bar kode sa imager-om, s kojim hvata sve standardne 1D i 2D kode (PDF i po?tarske kode,kao i QR kode). Namijenjen je radu u zahtjevnoj industrijskoj sredini, pred kojom ga ?titi ?vrsto robusno ku?i?te. Omogu?ava prihvat i prijenos podataka u obliku o?trih slika u formatima jpg, tiff i bmp. Dali je fotografiranje barkod skenerom uop?te mogu?e? Jest, ?to potvr?uje ba? Focus MS1690, koji je isporu?ljiv takodjer u Bluetooth verziji.


Honeywell Focus MS1690

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a Honeywell

Ostala ponuda dobavlja?a Honeywell na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Honeywell Focus MS1690 • 
  na vrh 

  nazaj


      IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>