translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>
proizvodi . identifikacija . ?ita?i barkoda . pultni ?ita?i barkoda

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Datalogic Magellan 2200VS
Datalogic Magellan 2200VS

Pultni ?ita? Datalogic Magellan 2200VS je namijenjen za pri?vr??enje na prodajni pult u takvim prodajnim mjestima koja zahtijevaju visoko kvalitetne ?ita?e u kompaktnom ku?i?tu, a zauzima malo prostora. Laserskom izvoru s vi?e linija ?itanja u vertikalnoj ravnini, nije potrebno posvetiti pozornost na orijentaciju ?ita?a bar koda, jer u ?italnom podru?ju ?ita?a osigurava brz prolaz preko prodajnog mjesta. Razli?ita su?elja za prijenos podataka omogu?uju povezanost sa svim vrstama blagajna ili ra?unala. Kroz dodatni ulaz lako na ?ita? pove?emo ru?ni bar kod ?ita? ?ime pro?irimo funkcionalnost.

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Honeywell na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Datalogic Magellan 2200VS


 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>