translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Microscan Quadrus ? MINI Velocity
Microscan Quadrus ? MINI Velocity

Microscan Quadrus MINI Velocity je najsposobniji mini bar kod ?ita? na svijetu kada je u pitanju brzina ?itanja podataka. U sekundi je sa ugra?enom kamerom sposoban pro?itati 45 bar kodova, ?ime zadovoljava najstro?e zahtjeve za postavljanje kontrolnih to?aka na proizvodne linije. One mogu pored ?ita?a prolaziti velikom brzinom - do 2,54 m u sekundi. Microscan Quadrus MINI Velocity je idealno rje?enje za svaku aplikaciju u kojoj je osiguranje sljedivosti neophodno.

Ugra?ena kamera s odli?nom optikom, visokom rezolucijom i ?irokokutnim objektivom u kombinaciji s auto fokusom, ?itata?u omogu?uje optimalno ?itanje podataka. To su sofisticirani tehni?ki automatski sistemi, s kojima kamera automatski postavlja o?trinu slike prilikom svakog okidanja. Zbog ?irokokutnog objektiva u kombinaciji s opcijskim pravilnim ogledalom, ?ita? uspje?no ?ita relativno velike linearne ili kompozitne bar kodove, s relativno male udaljenosti, veli?inu bar koda od 50,8 mm mo?e ?itati s pola udaljenosti (25.4 mm).


Pra?enje dokumentacije

Dimenzije su doista male: visina 25,4 mm, ?irine 45,7 mm i du?ina 53,3 mm i ?ita? dovodimo ga u odgovaraju?u vezu u robotiziranim linijama s funkcijama robota itd. Tako je Quadrus MINI namijenjen za kontrolu rada na proizvodnim linijama, ?itanju podataka u pakiranju robe (npr. pakiranje u farmaceutskoj industriji), pra?enju ozna?enih elektroni?kih sklopova, pri nadzoru sastavljanja polusetova ili podr?ci pri sastavljanju poluproizvoda, pra?enju i distribuciji paketa, predmeta ili dokumenata.

?ita? djeluje potpuno automatski, uklju?uje i neke napredne funkcije:
 • sposobnost usporedne kvalitete ispisa i ?itanja bar kodova,
 • izvje?tavanju o kvaliteti integriranih bar kodova,
 • opciju Q-Mode,
 • opcijska USB povezivost,
 • sposobnost integracije OCR znakova.

  Opcija Q-Mode je skup algoritama koji pobolj?avaju sposobnost ?itata?a u smislu de?ifriranja ?irokog broja simbologija bar kodova 1D i 2D (tako?er Micro QR, Aztec, i Postal Codes) i ?ireg kuta objektiva. ?ita? serije Quadrus sa opcijom Q-Mode nije mogu?e nadograditi na terenu, pa se ugradnja izvodi prilikom proizvodnje. Q-Mode Quadrus pove?ava dubinu ?itanja uz standardnih 15,24 do 17,78 cm, a vidno se polje prote?e od 7,62 do 8,89 cm.


  Integracija podataka na nadzornim to?kama u proizvodnoj liniji

  Video prezentacija

  Tehni?ki podaci

  Doma?a strana dobavlja?a

  Podru?ja uporabe:
 • transport
 • logistika
 • zdravstvo
 • proizvodnja

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Super brzi mini barkod ?ita?


 • 
  na vrh 

  nazaj


      PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>