translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra iMZ320 i MZ320
*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT ***

Zebra iMZ320 i MZ320

Mini Zebra MZ320 je mali direktni termalni mobilni printer, koji se mo?e s ru?nim terminalom ili pametnim mobilnim telefonom be?i?no povezati; u skladu sa standardima 802.11b/g, Bluetooth? i IrDA, kao i sa USB kablom. Lako?a i mala veli?ina, idealan partner je za rad na terenu: terenska prodaja, izdavanje kazni, ozna?avanje proizvoda u maloprodajnim du?anima (osobito kod odre?enih akcija) itd. Cijena serije MZ je ni?a od onih, koje su normalne za mobilne pisa?e, unato? mo?nom procesoru. Mala Zebra ima dovoljno memorije za ispis bar kodova najgu??ih simbologija, 2D koda i akumuliranih podatka. Mobilni pisa? MZ320 mali je & pouzdan. Od modela MZ220 razlikuje se po ?irini ispisa, gdje MZ320 nudi ?iri ispis (73,7 mm). Obadvoje podpiraju standard IP42, imaju 32-bitni procesor i 8MB RAM-a + 4MB Flash.

U ponudi je i mobilni pisa? Zebra iMZ320 za mobili ispis ra?ua sa iOS? iPod?/iPhone?/iPad? Apple te drugima smartphonima i tabletima. Sa smartphone-a i tableta. Sa odgovaraju?om sigurnosnom enkripcijom, mogu?no??u br?eg tiska (do 100 mm/s) i ve?om memorijom (128 MB RAM in Flash).


Printer Mini Zebra MZ320

Tehni?ki podaci

Interaktivan demo proizvoda

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka Zebra

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Mobilni tiskalnik Mini Zebra (MZ320)
 • 
  na vrh 

  nazaj


      TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>