translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Honeywell SP5500 OptimusS
Honeywell SP5500 OptimusS

Ru?no ra?unalo Honeywell SP5500 OptimusS je robustan, kompaktan terminal za hvatanje podataka. Zna?ajno za njega je: niska potro?nja energije (baterija traje oko 100 sati) i sna?na baterija. Zbog toga je vrlo primjeran za ?esto vr?enje inventure u trgovinama i skladi?tima u ?batch? varijanti prijenosa podataka. Mnogi osnovni integrirani programi skupa sa 2MB memorijom, osiguravaju pojednostavljen razvoj aplikacija, s ?im korisniku u?te?uju prili?no vremena i novca. Prijenos prikupljenih podataka ide brzo i jednostavno preko IrDA protokola ili s umetanjem OptimusS-a u njegovo postolje, koje je mogu?e povezati preko su?elja RS232 i USB.


Honeywell SP5500 OptimusS

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a Honeywell

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • Naru?ivanje na terenu
 • RF skladi?te
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza

  Podr?ka Honeywell

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Honeywell SP5500 OptimusS • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>