translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Socket Quad Serial I/O PC Card
Socket Quad Serial I/O PC Card

?etverostruka serijska I/O PC kartica je pogodna za sve korisnike ru?nih ra?unala i prijenosnih ra?unala koji zahtijevaju ve?i broj RS-232 ulaza. Kartica omogu?uje simultani prijenos podataka iz ?etiri ure?aja, uz brzinu prijenosa podataka do 230 Kbps. Kartica je pogodana za aplikacije koje zahtijevaju integraciju podataka iz ve?ih izvora. Ure?aji na koje lako priklju?imo karticu mogu biti ?ita?i bar kodova, komunikacijski ure?aji, digitalni fotoaparati, fax/modemi, be?i?ni prijemnici ... Set uklju?uje kartice i bold kabel s industrijski standardnim DB-9 mu?kim konektorom.


Socket Quad Serial I/O PC Card

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Socket Quad Serial I/O PC Card


 • 
  na vrh 

  nazaj


      VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>