translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Verifikator bar koda Honeywell QC 800
Honeywell QC 800

S verifikatorom bar koda Quick Check QC800 proizvo?a?a Hand Held Products, provjeravamo jesu li bar kodovi otisnuti tako da ih ?ita? bar kodova mo?e pouzdano pro?itali. Omogu?uju uobi?ajno testiranje otiska, kao i testiranje ANSI / CEN / ISO parametara. Brzo testiranje omogu?ava na?in Prihva?eno/Odbijeno, lako se odlu?imo na provedbu detaljnije analize otiska bar koda, kojim dobijemo detaljne informacije o raznim parametrima.

Za ?itanje bar kodova na ponudi su razli?iti ?ita?i. S ?ita?em u obliku olovke ili mi?a ?itamo bar kod iz vrlo male udaljenosti tako da ?ita? pomi?emo preko njega, s ru?nim ?ita?em lako to obavimo iz ve?e udaljenosti samo s odgovaraju?im usmjerenjem na bar kod.Odabirom rezolucije ?ita?a se prilago?avamo gusto?i zapisa bar koda.

Za prikaz rezultata verificiranja otiska bar koda slu?i LCD ekran za verifikaciju, podatke prenesemo na ra?unalo i lako ih dodatno doradimo.

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a Honeywell

Ostala ponuda dobavlja?a Honeywell na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Honeywell QC 800


 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>