translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
Posebna ponuda . Aktualna ponuda rabljene opreme za bar kod SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD I RFID

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Aktualna ponuda rabljene opreme za bar kod SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD I RFID

Aktualni spisak rabljene opreme za bar kod

Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija bar kod, ali tih prednosti iz razli?itih razloga jo? uvijek ne pru?e iako su cijene opreme za bar kod sve ni?e. Da bi takvim tvrtkama olak?ali odluku, nudimo mogu?nost nabave rabljene opreme, koje aktualnu ponudu mo?ete vidjeti na ovoj web stranici. Dodajte je me?u popularne i ne zaboravite: investicija u bar kod omogu?ava veliku ?tednju ?asa i novca te na dugi rok ne predstavlja visokih tro?kova.

RABLJENI PRINTERI NALJEPNICA

 • Zebra Z4M Plus, industrijski termalni pisa? etiketa, metalno ku?i?te, brzina printanja do 25,4 cm/s, ?irina do 10,4 cm, ugra?en odljepljiva? s mogu?no??u previjanja iskori?tene trake. Unicode skup znakova. Printer ima novu pisa?ku glavu (rezolucija 200 dpi) i je u odli?nom stanju te u originalni kutiji. Vi?e informacija i cijena ili telefonom (01) 20 15 500.

 • Zebra Z4M Plus, industrijski termalni pisa? etiketa, metalno ku?i?te, brzina printanja do 25,4 cm/s, ?irina do 10,4 cm, ugra?en odljepljiva? s mogu?no??u previjanja iskori?tene trake. Unicode skup znakova. Printer ima novu pisa?ku glavu (rezolucija 300 dpi) i je u odli?nom stanju te u originalni kutiji. Vi?e informacija i cijena ili telefonom (01) 20 15 500.

  RABLJENI TERMINALI ZA BAR KOD

 • Opticon H19, ru?ni terminali za terenske operacije, stupnja za?tite odgovara standardu IP54. Komunikacija: USB, Bluetooth? ili WiFi (802.11b/g) kao i GSM/GPRS/Edge. Li-ionska baterija u kompletu. Terminali su u dobrom stanju, kao novi. Vi?e ovdje. Vi?e informacija i cijena ili telefonom (01) 20 15 500.


 • Denso BHT-300, ru?ni terminal z ugra?enim bar kod ?ita?em, 26 tipka, Bluetooth i IrDA komunikacija, u kompletu Li-ionska baterija. Vi?e informacija i cijena ili telefonom (01) 20 15 500.

  RABLJENI BAR KOD ?ITA?I

 • Metrologic MS 9520-47 Voyager, ru?ni laserski bar kod ?ita?, verzija bez funkcije CodeGate, komplet s konzolo, PS2 komunikacija. U dobrom stanju. Vi?e informacija i cijena ili telefonom (01) 20 15 500.

 • Metrologic MS7320-47 InVista, laserski ?ita? za trgovine - POS, punja? u kompletu. ?ita? je u dobrom stanju, kao nov. Vi?e informacija i cijena ili telefonom (01) 20 15 500.

 • Metrologic MS6720-41, ru?ni laserski bar kod ?ita? sa RS-232 komunikacijom, rastersko skeniranje, komplet s konzolom za mijenjanje nagiba. U originalnom pakiranju. Vi?e informacija i cijena ili telefonom (01) 20 15 500.

 • Metrologic MS951, laserski ?ita? sa RS-232 komunikacijom, punja?em i uputami. Komplet s konzolom je kao nov. Vi?e informacija i cijena ili telefonom (01) 20 15 500.

  U pravu su svi oni koji ka?u, da je bila oprema za bar kod vrlo draga, ali danas ne treba vi?e da bude tako. Dodatnu cijenovnu ugodnost pu?i rabljena oprema za bar kod. Aktualna ponuda je gore. Ponudba vrijedi do prodaje zaliha.

  Aktualna ponuda rabljene opreme za bar kod SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD I RFID


 •     ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>