translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
INDUSTRIJSKI ?ITA? HONEYWELL GRANIT 191Xi ? NEUSPOREDIVO ROBUSTAN

 
Honeywell 191Xi Granit je raspolo?iv kao be?i?na i ?i?ana ina?ica

Neusporedivo robustan: industrijski bar kod ?ita? Honeywell Granit 191Xi sposoban je odoljeti ekstremnim uvijetima, kao ?to su:

 • temperaturni interval skeniranja -30?C do +50?C
 • 5000 padova s visine od 1 metra
 • 50 padova pri niskim temperaturama sa visine od 2 metra na beton
 • ?ita? je za?ti?en od stati?nog elektriciteta (20kV)
 • standardi za?tite IP65 (?ita?) i IP51(komunikacijska baza)

 • Bluetooth Class 1 be?i?na komunikacija
 • skeniranje podataka potvr?uje vibracijom i/ili (glasnim) zvu?nim signalom
 • na izbor vam je industrijski kabel (podnosi povla?enje silom do 27kg)
 • odspajanje kabela mogu?e je jedino odvija?em
 • skeniranje podataka mogu?e je sa velike udaljenosti (i iz ?irokog kuta)
 • mogu?e je skeniranje djelomi?no o?te?enih kodova
 • izdr?ljiva baterija (50.000 skeniranja na punjenje)

  Tehni?ki podaci za ?i?ani ?ita?

  Tehni?ki podaci za be?i?ni ?ita?

  Postanite zadovoljan kupac, po?aljite nam upit za ovaj proizvod na ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.
  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>