translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
ZEBRA KUPILA MOTOROLA SOLUTIONS

     

Zebra Technologies Corporation, tvrtka koja je ve? 40 godina predvodnik u industriji bar code i RFID tehnologija, pru?a inovativna i pouzdana rije?enja za tiskanje etiketa razli?itim organizacijama u vi?e od 100 dr?ava te je jo? uvijek u usponu. Tako je 15.4.2014. kupila jo? jednog giganta u  industriji automatske identifikacije i mobilnog ?itanja podataka, tvrtku Motorola Solutions, koju odlikuju vrhunska mobilna rije?enja. Kupnja je rezultat 20 godi?njeg strate?kog partnerstva i brojnih zajedni?kih projekata sa mnogim rije?enjima, kao ?to su:

 • MOBOS Skladi?te
 • MOBOS Prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje
 • MOBOS Terenska prodaja
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Jednostavno rje?enje za skladi?te - Regal
 • Programska rje?enja po mjeri

  te u industrijah, kao ?to su:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Na Zebru se oslanja vi?e od 90% organizacija s Fortunovega popisa 500 najuspje?nijih. Za?to? Kroz 4 desetlje?a Zebrinog dijelovanja njezina rije?enja pokazala su se inovativnima, fleksibilnima i pouzdanima.

       
  na vrh 

  nazaj

 •     AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>