translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
ROBUSNI GSM ZA BAR KOD - HONEYWELL DOLPHIN 60s

   
Priznati brand Honeywell je razvio GSM izdr?ljivog ku?i?ta te vrhunskog ?ita?a bar koda koji je namijenjen zahtjevnim korisnicima. Radi se o terminalu Honeywell Dolphin 60s, kojim je mogu?e uspje?no ?itati podatke u obliku klasi?nog i 2D koda, npr. QR. Za ?itanje brine se vrhunski integrirani bar kod ?ita? - ugra?ena kamera s bljeskalicom i auto fokusom (rezolucije 5MP). Za lociranje slu?i ugra?en GPS. Robusnost: dokazano pre?ivljavanje 800 padova s pola metra visine te pre?ivljavanje padova sa visine od 1,2 metra. Stupanj za?tite/robusnost zadovoljava IP54. Operativni raspon radne temperature je izme?u -10?C i +50?C. Testovi su pokazali da je vijek baterije bez punjenja ?ak 13 sati. Ure?aj te?i samo 247g, a odlikuje ga i mala debljina - manje od 3 centimetra. Komunikacija je USB ili be?i?na (GSM/GPRS, 802.11 b / g / n WiFi i  Bluetooth).

Aplikacije, koje rade na operativnom sustavu Microsoft? Windows? Embedded Handheld 6.5, kao ?to je npr. MOBOS, se kontroliraju preko zaslona na dodir, dijagonale 7 centimetara. Na izbor vam je numeri?ka tipkovnica sa 30 ili QWERTY tipkovnica s 46 tipaka.

Koristi se za zadatke poput:
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Terenska prodaja
 • Prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje
  Terensko servisiranje
 • Skladi?te
 • Rije?enja za izdavanje kartica i parkirnih listi?a i sl.

  Zanimljiv dizajn i mala veli?ina koju informatika u logistici rijetko posti?e. Poanta ostaje: zadovoljiti potrebe korisnika. Cilj je objedniti sve ostale naprave koje se koriste na terenu za istu svrhu: prijenosno ra?unalo + barkod skener, tablet, GSM i mobilni terminal.

  Za sve upite na raspolaganju vam je na? stru?njak za mobilna rije?enja, Kre?imir Krmek, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  
  na vrh 

  nazaj

 •     NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>