translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
ELEKTRONSKO PRIKAZIVANJE CIJENA PRICER

   

Kako elegantno i brzo promjeniti cijene u svakoj trgovini, je pitanje, koje si pred akcijama postavljaju trgovci. Nudimo Vam rije?enje Elektronsko prikazivanje cijena Pricer, kojim mo?emo promjeniti cijene lako i bez ljudske gre?ke te dodatnih tro?kova, kao ?to su naljepnice, papir, toner i folije. Svaka promjena cijena zato za trgovine s elektronskim displayima za cijene ne predstavlja dodatni posao. Po promjeni cijena u Va?em informacijskom sustavu cijene se na policama promijene istovremeno (automatski) ili u predvi?enom terminu (npr. 5.9.14 u 9.15).

MOGU?NOSTI
CIJENE PROMJENITE U TRENUTKU

Brzo i automatizirano mjenjanje cijena bez ve?ega truda i gubitka vremena s ispisom novih cijena.? Cijene lako promjenimo u trenutku ili prigodom: akcije, rasprodaje, dnevne/no?ne cijene, "happy hour", svaki dan vi?e puta.
DVOSMJERNA KOMUNIKACIJA
?Sistem omogu?uje aktivnu komunikaciju s povrtanom informacijom (displayi potvrde prijem i prikaz poslanih podataka, status baterije).
?POUZDAN PRIJENOS PODATAKA (IR)
??Podatke na displaye po?aljemo pomo?u infracrvene svjetlosti (IR), koja vrijedi za najsigurniji na?in be?i?ne komunikacije. Prednosti IR protokola: lokalan i nije podlo?an vanjskom uplivu, nema regulative, do svakog displaya vodi vi?e puteva.  
PRIKAZIVANJE DODATNIH INFORMACIJA
Osim cijene, barkoda i artikla pomo?u "daljinskoga upravljanja" omogu?en je prikaz 7 razli?itih podataka (cijena, zaliha, posebna cijena, bodovi, lojalnost, rok uporabe, broj ugovornih artikala na polici).
JEDNOSTAVAN ZA KORISNIKA
Kad sustav Pricer jednom postavimo, ne treba ponovnih kalibracija.? Rad se odvija preko mre?e.
LAKO PRA?ENJE I IZVJE?TAVANJE
?Pregled promjena i / ili izrada izvje?taja s mogu?no??u ispisa. Izvje?taji o djelovanju sustava po elektronskoj po?ti.
IZMJENA PODATAKA I POVEZIVOST
Prilago?avanje podataka iz poslovno-informacijskih sustava i prijenos tih podataka na displaye. Uvoz podataka u obliku CSV datoteka.
JEDNOSTAVNO MONTIRANJE I OTPORNOST
Podaci na displayima ostaju vidljivi ?ak i ako na njih ja?e pritiskamo. Segmentni displayi "freezer" su otporni na vodu i primjereni su za uporabu u zamrziva?ima.
VI?E AKTIVNIH REFERENTNIH SUSTAVA NA PODRU?JU SLOVENIJE
?Iskustvo LEOSS-ovih in?injera pri postavljanju sustava. Sustav Pricer je najra?ireniji djeluju?i sustav u svijetu.
SLOBODA PRI PRIKAZIVANJU SADR?AJA NA DISPLAYIMA CIJENA
Grafi?ki displayi cijena omogu?aju slobodniji prikaz podataka o artiklu, npr. pozicioniranje te mogu?nost dodavanja grafika u BMP obliku.

Za upotrebnike PANTHEON-a? pripremili smo IT logisti?ka rje?enja - sistem  MOBOS (www.mleoss.com). Govorimo o rje?enjima, kao ?to je skladi?te, terenska prodaja, prikupljanje narud?bi na terenu i pospje?ivanje prodaje te ?ire zanimljivo rje?enje za inventuru osnovnih sredstava.


Nova mikro web stranica - kliknite tukaj


  na vrh 

  nazaj

    NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>