translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>
rješenja . mobilni terminali

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


TERENSKO SERVISIRANJE
TERENSKO SERVISIRANJE

Odgovorni ste za servisiranje na terenu? Pri tom ?esto zamjenjujete neispravan dio i zapisujete serijski broj rezervnog na list papira? Dogodi li vam se ikad da je u uredu te?ko pro?itati serijski broj ili dolazi do nekih drugih neugodnosti? Ovo mo?ete izbije?i rje?enjem TERENSKO SERVISIRANJE, koje uvelike pojednostavljuje dokumentiranje i bilje?enje servisnih intervencija, pregleda i drugih usluga.

CJELOKUPNO RJE?ENJE TERENSKO SERVISIRANJE

Terensko servisiranje je korisniku ugodno i jednostavno rije?enje za pomo? pri radu na terenu, koji mo?e djelovati povezan s va?im poslovno-informacijskim sustavom ili samostalno. Software na ru?nom terminalu omogu?uje da pisanje na list papira vi?e nije potrebno. Pomo?u tra?ilice vrlo lako mo?ete na?i stranku koju ste upravo servisirali. Zatim, skeniranjem barcode-a, unosom preko tipkovnice ili tra?enjem artikla preko popisa tako?er vrlo lagano dodajete uslugu ili artikal na servisni list. Artikli se vode po koli?ini, serijskom broju ili ?ar?i. S mobilnim printerom na licu mjesta stranci mo?ete i izdati potvrdu o servisiranju.

Potom, pri povratku u ured, jednostavno prenesite dokumente na PC te ih uvezite u va? poslovni sustav pomo?u CSV datoteke, koja je prikladna za daljnju obradu u MS Excellu. Rije?enje je dostupno u vi?e jezika.


Popravak stroja za pranje su?a i istovremeno izdavanje potvrde o servisu

Prednost takvoga sustava je da vam nije potreban ?i?ani/fiksni ?ita? povezan sa laptopom. Prijenos podataka obavlja se be?i?no ili preko komunikacijskog postolja pri povratku u ured. U isto vrijeme postoji mogu?nost izrade kona?nog izvje??a kojeg je mogu?e po potrebi na ra?unalu ure?ivati i poslati elektronskom ili obi?nom po?tom.


Popravak vozila zahtjeva izdavanje potvrde.

Funkcionalnosti:
 • unos podataka preko tipkovice ili bar kod ?ita?a
 • unos podataka na ru?nom terminalu (kod artikla, koli?ina, ser. broj, datum servisa)
 • pohrana podataka u vi?e datoteka
 • obrada vi?e dokumenata istovremeno
 • jednostavna komunikacija s PC-jem
 • rad u kombinaciji s uporabom PC-ja (?header? dokumenta oblikujete na PC-ju)
 • uvid u bazu artikala na terminalu (ispis podataka: naziv, cijena, zaliha artikla itd)
 • potpora sljedivosti (serijski broj, datum servisa, ?ar?a)  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava  Tra?ite li pouzdano i isplativo rije?enje za potporu terenskim servisnim ekipama? Iskoristite njezin potencijal i izaberite korisniku ugodan i jednostavan sustav za pomo? pri radu na terenu - TERENSKO SERVISIRANJE. LEOSS je tako?er razvio software za potporu logisti?kim centrima kao i jednostavna veleprodajna i maloprodajna rije?enja uz potporu za sljedivost artikala. Upite po?aljite na ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i pri odr?avanju te vlastiti servis. Svjesni smo da su potrebe svake organizacije razli?ite i zato na?a rije?enja prilago?avamo svakom korisniku.


  Informati?ki podr?ite svoje terensko poslovanje, npr. servis aparata za ga?enje po?ara ili pregled instalacija. Preporu?amo LEOSS-ovo rije?enje za servisiranje na terenu.


  Klju?ne rije?i:
  Terensko servisiranje, informacijska potpora obavljanju usluga, terenski zadaci, bilje?enje servisnih usluga, precizna kontrola i istovremeno pra?enje inventara i stanja na skladi?tu, brzi i kontrolirani pokreti u skladi?tu, minimizacija koraka zaprimanja blaga, poslovanje ru?nim terminalima na terenu, skra?eno vrijeme odziva, smanjen broj pogre?aka, eliminiranje dugotrajnih ru?nih postupaka pri sljedivosti, pra?enje ?ar?e i datuma primjene, servisne intervencije, uklanjanje kasnog knji?enja, prijenos velikog broja ru?ne dokumentacije u sljedljivi elektronski oblik, eliminiranje nepravilnog etiketiranja i neadekvatne isporuke kupcima, pove?anje kvalitete usluga, smanjenje ? optimizacija tro?kova. Servis na terenu uz pomo? ru?nog terminala olak?ava rad


 • 
  na vrh 

  nazaj


      IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>