translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PROFESIONALNO OZNAČAVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>
rješenja . identificiranje

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


MOBOS Lite
MOBOS Lite je cjelovito rješenje za jednostavno skladišno poslovanje. Radi se o, za korisnika, prijatnom i jednostavnom sustavu za pomoć pri radu u skladištima, i djeluje u vezi sa vašim poslovno-informacijskim sustavom.

Zbog čega MOBOS Lite? Osnovni cilj svake tvrtke je optimalno poslovanje. Upravljanje sa informacijama, koje trebamo u pravo vrijeme i koje moraju biti točne, je ključ do uspjeha. Današnji trendovi su zbog toga usmjereni ka kontroliranom kretanju robe, i to omogućava, sa bar kodom podržano, skladišno poslovanje. Kombinacija odgovarajuće programske opreme i ručnih terminala (ručnih računala sa ugrađenim čitačem bar kode ili RFID) nam omogućava bolju organizaciju skladišta i pojednostavljeno upravljanje s njim.

MOBOS LiteFunkcionalnost:
 • priprema dokumenata (bez upućivanja partnera) za sve vrste izdavanja, dolazaka i prijenosa (također i na radne naloge, ako se radi o proizvodnji)
 • inventar zaliha
 • utvrđivanje podrijetla robe po serijskim brojevima
 • upotpunjavanje narudžbe kupaca
 • priprema narudžbenice dobavljačima
 • identificiranje robe sa bar kodom ili RFID

  MOBOS Lite je namijenjen svim korisnicima, koji žele pospješiti i pojednostaviti rad sa materijalom u skladištu, a pri tom ne trebaju dodatne mogućnosti, koje im nude šire verzije MOBOS-a. Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.  Područja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • školstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Kako potiče rad sa ručnim terminalima

  Moguća oprema

  MOBOS Lite nam omogućava, da:
 • usput unosimo podatke na stvarnoj lokaciji ,gdje se nalazi roba,
 • točnije kontroliramo i usput primamo zalihe robe,
 • pomake u skladištu provodimo brzo i kontrolirano,
 • skratimo uzvratno vrijeme,
 • umanjimo broj pogrešaka,
 • eliminiramo zakasnjele ručne postupke kod utvrđivanja podrijetla,
 • eliminiramo neadekvatno obilježavanje robe i neadekvatnu dostavu kupcima,
 • povećamo kvalitetu usluga,
 • umanjimo troškove.  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500.


  MOBOS Lite - pojednostavljen rad u skladištu  Kako potiče rad sa MOBOSOM u vezi sa ručnim računalima?


  MOBOS Lite na robusnom ručnom terminalu vam pomaže da budete ravni vremensko-kritičnim operacijama

  Ručni terminali nude utjecajnu konkurentu prednost pri poslovanju, jer njihova primjena značajno skraćuje vrijeme rada. Omogućavaju pouzdan prihvat podataka u bar kodu i njenu verifikaciju. Zbog odmah izvršenog rada na izravnoj lokaciji ,sa njihovom primjenom i tehnologijom bar kode, sprječavamo pogreške, koje su česte kod ručnog unosa podataka (prepisivanja na pisaćem stroju).I prijenos podataka u matično računalo je pouzdan i brz. Komunikacija između ručnog terminala i vašeg poslovno-informacijskog sustava je moguća na više načina: preko komunikacijskih podnožja kod paketnog djelovanju (»batch« terminali) ili preko bežične veze u WLAN ili GRPS (EDGE/UMTS) mrežama (RF terminali). Potonja je primjerna ,prije svega kod velikih vanjskih skladišta. Prijenosi se izvode na zahtjev i potiču potpuno automatski.

  Na ručnom terminalu kreiramo dokumente na bazi kodova i zaliha, koje smo na terminal skinuli (download) iz poslovno-informacijskog sustava. Omogućava primjenu svih bar koda, koje se nalaze u poslovno-informacijskom sustavu, kao i odabir određenih proizvoda iz šifranta, pomoću šifre ili imena artikla. Podržan je rad sa serijskim brojevima, što u većini primjera osigurava i utvrđivanje podrijetla artikla. Rad može poticati samostalno sa paketnim prijenosom podataka u poslovno-informacijski sustav (vrijedi za »batch« terminale) ili po načelu »hot point«, kod koga se podaci izmjenjuju, kad je RF terminal u području, koje je pokriveno sa RF signalom bežične mreže WLAN. Pri potonjem rad potiče glatko, i tada, kad je terminal van pokrivenosti sa RF signalom bežične mreže, zahvaćene podatke posreduje naprijed, kad ponovo dođe u područje dostupne točke. Korisnicima je na taj način omogućen rad, a da pri tom ne trebaju potpunu pokrivenost skladišta sa RF signalom.

  Sa osobnim računalom je moguće, iz popisa uređenih dokumenata, odabrati odgovarajućeg na bazi datuma, statusa ili za određeno razdoblje, kao i u poslovno-informacijski sustav uvoziti ,na terminalu spremljene dokumente. Za prijenos u odgovarajućem obliku koristimo mehanizme ugrađene u poslovno-informacijski sustav.

  Natrag na početak
  Moguća oprema

  Terminali
  U okviru mobilnih rješenja je, pored mobilnih printera računa i naljepnica (ovdje) potrebna upotreba ručnih računala (često ih nazivamo i mobilnim terminalima), koja nam ,prije svega štede vrijeme i pojednostavljuju rad, i zbog tehnologije bar kode, sprječavaju pogreške, koje se mogu pojaviti pri ručnom unosu. Ta ručna računala možemo podijeliti u odnosu na operativni sustav:
 • ručna računala sa MS Windows operativnim sustavom (ovdje)
 • druga ručna računala (tu)

  Mogući su svi terminali sa operativnim sustavom WIN Mobile 5.0 ili više, ili WIN CE 5.0. Ostala oprema je ovisna od aplikacije Mobosa. Moguće veze: WLAN, GPRS/UMTS/ EDGE ili bez veze (»batch« terminali).

  Prijenos podataka/komunikacija
  Načela veze sa baznim sustavom, baziraju se na suvremenim tehnologijama. Mogući su svi sustavi bežičnih veza: WLAN, GPRS/UMTS/EDGE ili Bluetooth. Kad ide za rad, gdje nije potreban istovremen uvid u zalihe za više zaposlenih, on se može obaviti i pomoću terminala bez tih veza. Tad komunikacija potiče pomoću podnožja povezanih na računalo (»batch«).

  Dodatna oprema
  Sustav omogućava ispis dokumenata direktno na printere, koji mogu biti prijenosni ili stolni.
  Također, sustav može biti povezan na posebne printere za tiskanje naljepnica sa bar kodama.  O nama
  Posljednjih 20 godina je LEOSS d.o.o. među vodećim sustavnim integratorima i u okviru mobilnog računarstva ,razvija opsežna rješenja u djelokrugu logistike, ambulantne prodaje, proizvodnje, trgovine, javne uprave, zdravstva itd. Imamo solidno odzivno vrijeme, širok set proizvoda, koji su trajno na zalihi ili sa vrlo kratkim dostavnim rokom. Nudimo pomoć kako i u fazi instalacije i zaleta,tako i u fazi djelovanja.Imamo široku bazu znanja i iskustva, vlastit servis i razvoj.


  Ispis naljepnica u skladištu

  Natrag na početak
 • 
  na vrh 

  nazaj


      ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>