translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADIŠTE - Mora li Vaša roba biti u pravom času na pravom mjestu i to bez grešaka? Uz naše >>
rješenja . mobilni terminali

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


MOBOS
MOBOS

Optimalno upravljanje informacijskim tokovima s protokom robe, danas nije više od ključnog značenja samo za proizvodne, logističke i trgovačke tvrtke, već predstavlja izazov i za sve veći broj i drugih tvrtki iz područja kao što su: građevinska industrija, zdravstvo i ostala javna uprava. Svim nabrojanim područjima je zajednička nužnost za koordiniranjem rada u unutrašnjosti ključnih odjela, kao što su nabavka, proizvodnja i prodaja. Naravno,da se ti odjeli, u nekim područjima nazivaju drugačije, npr. u javnoj upravi, mada se njihove funkcije među sobom značajno ne razlikuju. Tako će se njihovo djelovanje, koje cilja k dosljednosti, najbolje pokazati u stupnju urednosti unutrašnje logistike, koja je u proizvodnim tvrtkama, češće imenovana kao proizvodna logistika. To cilja ka kontroliranom protoku roba i informacija, čime se pomaže u kontroli opskrbnog lanca (SCM).

MOBOSMeđu ključne faze djelovanja tvrtke spadaju:
 • nabavna logistika sa planiranjem,
 • proizvodnja sa uređenim protokom sirovina, materijala i poluproizvoda, odnosno robe i usluga,
 • prodaja, čija uspješnost se bazira na poznavanju vlastitih izvora i mogućnosti,kao i na efikasnosti unutrašnje logistike (uređenom skladišnom poslovanju),
 • konačno ne smijemo zaboravit i na sustav upravljanja opskrbnih lanaca (SCM), koji sve navedeno vezuju u cjelinu.

  Sa uređenim skladišnim poslovanjem mislimo na informacijsku potporu skladišta (tehnologija bar kode), koja omogućava kontrolirano upravljanje zalihama u proizvodnji (zaliha sirovina, materijala i poluproizvoda odnosno robe i usluga, kad govorimo o zauzetosti proizvodnje) ; i prije svega kontrolu nad količinom konačnih proizvoda, s kojom raspolažemo pri prodaji.

  Cjelovita rješenja Mobos koordinira djelovanje odjeljaka nabavke, proizvodnje i prodaje. Sa Mobosom je moguće savladati vremensko-kritične operacije,kao što su prijem i izdavanje, narudžba, mobilna prodaja,podizanje i prijenos iz/u proizvodnju,odnosno na radni nalog, trenutni status proizvodnje i slično. Mobos osigurava reguliranje skladišnog poslovanja, utvrđivanje podrijetla (sirovina i proizvoda,kao i trgovačke robe), inventara (osnovnih sredstava, klasičnih i mobilnih skladišta), vođenje zaliha na komisijskim lokacijama (komisijska prodaja kod komisionara), (automatsku) narudžbu, nadgledanje proizvodnje, unapređenje prodaje (ankete), ambulantnu prodaju (prodaja na terenu). Mobos – mobilnost je prednost!

  Što je Mobos?
  Mobos je sustav oruđa, koja u najvećoj mogućoj mjeri uvažavaju specifične zahtjeve pojedinačnih korisnika, s ciljem da omogući koordinirano djelovanje odjela nabavke, proizvodnje i prodaje. S Mobosom je moguće savladati vremensko-kritične operacije. Mobos je realizacija rješenja na ključ. To je all-in-one: skladište, unapređenje prodaje, narudžbe, uslužne djelatnosti, inventura (također i osnovnih sredstava) ... je mobilna prodaja u rukama, sa statistikom naručivanja. Mobos je namijenjen svima, koji žele na terenu raditi dokumente na način, kao što bi to činili i u matičnom skladištu, a pri tome na terenu imati sve potrebne podatke za potpunu opskrbu stranke. Baza djelovanja su robusna ručna računala (u nastavku terminali) s MS Windows Mobile operativnim sustavom i mogućnošću prihvata bar koda ili slika, kao i opcijskom vezom GSM/GPRS/UMTS/EDGE.


  Mobilni ured omogućava djelotvorniju mobilnu prodaju, Mobos nam pa sa dobivenim podacima pomaže pri procjeni izgleda kod različitih kupaca

  Podržani segmenti:
 • lokacijsko skladište
 • skladište bez lokacije
 • prijenosi između skladišta i lokacija (međuskladišni prijenosi)
 • pregled, odnosno anketiranje
 • prijem, izdavanje
 • narudžba
 • inventure
 • unapređenje prodaje
 • inventure osnovnih sredstava
 • dizanja/prijenosi iz/ proizvodnju
 • dizanja/prijenosi iz/na radni nalog

  Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.

  Područja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • školstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Tko su korisnici Mobosa?

  Mobos moduli

  Što ćemo dobiti sa Mobosom u vezi sa ručnim računalima?

  Funkcionalnosti Mobosa i poticanje rada

  Optimizacija rada sa primjenom tehnologije bar kode

  Mobilno računarstvo

  Kako postaje Mobos još mobilniji? Sa prijenosnim printerima.

  Rad sa podacima

  Moguća oprema

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500.


  Tko su korisnici Mobosa?

  Proizvodne tvrtke:
 • farmaceutska industrija
 • građevinska industrija
 • gumarska industrija
 • industrija proizvodnje čelika
 • kemijska industrija
 • metalna industrija
 • drvna industrija
 • industrija za proizvodnju namještaja
 • tekstilna industrija
 • prehrambena industrija


  Printer i čitač za bar kodu direktno na proizvodnoj liniji

  Uslužne djelatnosti:
 • energetska industrija (npr. elektro, energetika i slično)
 • ugostiteljstvo
 • logistika
 • trgovačke tvrtke
 • trgovina
 • transport
 • turizam


  Terminal i printer su neophodni i u ugostiteljstvu i dostavama

  Javna uprava:
 • pravosuđe
 • obrazovanje
 • vlada
 • zdravstvo (bolnice, domovi za stara lica, ljekarne ...)


  Mobilno računarstvo i napredne tehnologije u zdravstvu

  Korisnici- detaljnije: • Trgovačke tvrtke
  Sve trgovačke tvrtke, koje žele unaprediti prodaju, urediti skladišno poslovanje, podržati prodavače na terenu sa najnovijim podacima, koji se koriste u matičnoj tvrtki, vršiti inventar… • Proizvodne tvrtke
  Praćenje proizvodnog procesa, automatizacija regeneracije zaliha, narudžba kritičnih količina (sirovina, poluproizvoda), (lokacijsko) vođenje skladišta sa podacima o utvrđenom podrijetlu, inventari ... • Javna uprava
  Inventar istovremenog rada na više udaljenih lokacija (npr. vojska, policija, carina i drugi sektori javne uprave), mogućnost pregleda. Označivanje, praćenje, slijeđenje i vođenje evidencije dokumentacije (elektronsko arhiviranje) ... • Zdravstvo
  Vođenje interne ljekarne, potpora liječnicima sa uvidom u zalihu priručne i druge ljekarne u sustavu, potpora narudžbi lijekova, koja se brine za optimalniju zalihu... • Uslužne djelatnosti
  Potpora uslužnim djelatnostima na terenu (serviser na terenu može uraditi putni nalog, radni nalog, provjeriti zalihe rezervnih dijelova, da bi stranki mogao priopćiti stvarni termin popravke, popis požarnih aparata ili popis brojila). Uvid u buduće radne naloge ... • Građevinarstvo
  Ispunjavanje radnih naloga, popis rada na terenu, provjera stanja osnovnih sredstava ... • Inventar OS
  Inventar OS za vrlo zahtjevne kupce sa velikim brojem lokacija i osnovnih sredstava na tim dislociranim lokacijama ...

  Natrag na početak

  Mobos moduli:

  Mobos jezgra (Core):
 • baza podataka
 • modul za postavke djelovanja sustava
 • komunikacijski modul
 • potpora za višejezično korisničko sučelje
 • potpora za viševlasničko skladište
 • pretraživanje, uvid u šifrante iz informacijskog sustava (IS, ERP)
 • uređivanje šifranata Mobosa

  Razmjena podataka:
 • razmjena podataka među IS i Mobosom
 • razmjena podataka među drugim programima i Mobosom (npr. program za pripremu proizvodnje)
 • razmjena podataka među elektronskim uređajima i Mobosom (vaganja, brojanje)

  Sinkronizacija:
 • modul za sinkronizaciju među Mobosovim serverom u primjeru distribuiranog sustava

  Komunikacija:
 • od načina djelovanja aplikacije ovisna je priprema i prijenos podataka (nezavisno (batch),nezavisno sa povremenom vezom (»hot-point«), u permanentnoj vezi sa sustavom (bežično ili GPRS/UMTS/EDGE)
 • modul za prijenos podataka pomoću konzole (cradle), bežično (wireless), GPRS/UMTS/EDGE
 • modul za provjeravanje vjerodostojnosti prebačenih podataka i pripreme za korištenje


  Honeywell Dolphin 9551

  Aplikacija na ručnom računalu:
 • baza podataka (u primjeru on-line aplikacije se koristi baza podataka na serveru)
 • moduli sa funkcionalnostima određenim sa specifikacijom (po narudžbi)
 • korisničko sučelje

  Aplikacija na PC-ju:
 • moduli sa funkcionalnostima određenim sa specifikacijama (po narudžbi)
 • korisničko sučelje  Označivanje:
 • potpora svih simbologija 1D i 2D bar kode
 • potpora spojenim simbologijama bar koda
 • potpora težinskim bar kodama
 • rad sa bar kodama po GS1 standardu
 • radiofrekvencijska identifikacija (RFID)

  Veza sustava sa vanjskim uređajima:
 • integracija sa printerima
 • potpora zapisivanju u RFID tag i pametne naljepnice
 • integracija sa uređajima za mjerenje
 • slanje podataka vanjskim kontrolnim sustavima  Tiskanje:
 • priprema podataka za tiskanje
 • slanje podataka direktno na printer
 • slanje podataka za tiskanje pomoću vanjskog programa

  Statistika:
 • modul za određivanje parametara
 • modul za pripremu podataka
 • modul za izvoz podataka u vanjski program za izradu statistike
 • modul za prikaz statistike
 • ispis pripravljenih statistika  Pregledi (ankete):
 • modul za pripremu pregleda(anketa)
 • modul na ručnom računalu za prikupljanje informacija
 • modul za pripremu podataka za statistiku
 • modul za izvoz podataka u vanjski program za izradu statistike
 • modul za prikaz statistike na bazi pregleda (anketa)
 • ispis pripremljene statistike  Inventari:
 • inventar robe uključujući i serijske brojeve i šarže
 • djelomični inventar  Skladišta:
 • modul za lokacijsko uređenje skladišta
 • potpora utvrđivanju podrijetla
 • potpora standardu HACCP
 • potpora primjeni elektronske razmjene podataka (RIP)
 • modul za obradu hodograma
 • optimizacija skladišta
 • pretovarivanje skladišta
 • komisioniranje i slobodno preuzimanje/izdavanje
 • izdavanje iz više skladišta odjednom za više izdavanja (wave picking)
 • izdavanje iz više skladišta za jedno izdavanje (wave picking)
 • tovarni listi  Ambulantna prodaja:
 • modul za obradu relacija
 • modul za proračun cijene
 • modul za izradu dokumenata
 • modul za ispis dokumenata
 • modul za uvid u zalihe drugih vozača  Proizvodnja:
 • izdavanje sirovina i poluproizvoda u proizvodnji (slobodno ili po specifikaciji)
 • preuzimanje poluproizvoda i krajnjih proizvoda iz proizvodnje (slobodno ili po specifikaciji)
 • potpora odgovarajućem obilježavanju sa primjenom bar kode ili RFID-a
 • praćenje proizvodnih postupaka
 • praćenje po potrošnji sirovina i korištenju oruđa
 • praćenje ručnih postupaka u proizvodnji
 • praćenje podataka za praćenje normi
 • praćenje drugih podataka po specifikaciji korisnika
 • uvid u trenutno stanje izrade po radnim nalozima
 • uvid u trenutno stanje zaliha sirovina, poluproizvoda i krajnjih proizvoda
 • rano upozoravanje na moguće nedostatke u sljedećim stupnjevima proizvodnje
 • drugi postupci ovisno od želje korisnika definiranih u projektu

  Po narudžbi:
 • moduli razvijeni po narudžbi krajnjeg korisnika sa funkcionalnostima kao što ih opisuje projektni zadatak  Naručivanje:
 • modul za slanje narudžbi u realnom vrjemenu
 • modul za provjeru stvarnog stanja realne zalihe i zalihe za naručivanje na sjedištu kupca
 • modul za “tvrde” i “meke” rezervacije
 • modul za uvid u povijest narudžbe
 • modul za proračun cijene uz uvažavanje cjenovne politike određene unutar IS-ja

  Natrag na početak
  Što ćemo dobiti sa Mobosom u vezi sa ručnim računalima? Prednosti primjene ručnih računala:  Izdavanje/preuzimanje robe:
 • Izdavanje/preuzimanje robe sa primjenom terminala može teći na dva načina: sa predloškom (komision) ili bez njega. Radnik će uraditi izdavanje tako što će, unijeti proizvode u dokument, i to tako, što će sa čitačem bar kode,ugrađenim u terminal, pročitati bar kodu na artiklu i preko tipkovnice unijeti izdanu količinu. Kreirat će izdatnicu sa podacima, koji su već pripremljeni za prijenos u IS. Ti se u IS prijenose automatski,zbog čega ne samo da sprječavamo pogreške,koje su česte kod ručnog unosa,već i izdavanje /prijem robe teče mnogo brže
 • sa suvremenim komunikacijskim kanalima je moguće imati ažuran, trenutan uvid u rad i poziciju radnika na terenu.Također, i potonji točno zna,kakvo je stanje njegovih zaliha (kao i dostupnih zaliha za narudžbu iz IS),što značajno utječe na odlučivanje o sljedećim koracima
 • po izvršenom izdavanju robe, radnik poveže ručni terminal sa printerom,koji je dio kompleta za ambulantnu prodaju, i ispiše narudžbenicu i/ili račun sa svim potrebnim podacima (nabavne cijene, maloprodajne cijene, PDV itd.). Originale tih dokumenata preda kupcu, kopije pa zadrži za sebe.Istovremeno sa izradom dokumenta, mu se u terminalu uspostavi novo stanje zaliha. Kod istog kupca je moguće napraviti i narudžbu za novu dostavu
 • kada govorimo o komisionu, radnik samo provjerava da li je određeni broj komada izdat . Međutim kad se u primjeru slobodnog izdavanja proizvoda odabire iz šifranta proizvoda; kod određenog kupca, vozač na ručnom terminalu usput unosi artikle, koje je odabrao kupac  Međuskladišni prijenosi
 • nalog za dopunjavanje zaliha na kamionu unutar IS se kreira automatski. Radnik provjeri odabir proizvoda sa bar kodom, unese broj komada i kreira dokument o stvarnom međuskladišnom prijenosu. Taj se automatski prenese u IS, s čim sprječavamo pogreške ručnog unosa i ubrzamo djelo
 • zbog toga što radnik na terminalu ima točan uvid u trenutno stanje zaliha,uštedi vrijeme za pripremu kamiona, jer može još pri prijenosu podataka sa terminala u matični IS točno vidjeti, što je potrebno natovariti na kamion, da bi mogao upotpuniti sljedeće narudžbe
 • odgovarajuća količine robe na kamionu/kombiju se usput provjerava
 • svakog trenutka je moguće obaviti inventar pokretnog skladišta (kamiona/kombija)  Prednosti primjene terminala pri mobilnoj prodaji
 • određene količine robe na kamionu/kombiju se usput provjeravaju
 • brz i siguran unos podataka (stvaranje dokumenta sa terminalom, automatski uvoz dokumenata u matični informacijski sustav)
 • neposredna izrada dokumenata za stranku
 • pretraživanje po šifrantima na terenu
 • smanjuje se opseg rada (otpada dodatno pretipkavanje izdanih dokumenata, čime se izbjegavaju ljudske pogreške, koje su česte pri ručnom unosu podataka)
 • preuzimanje robe na kamionu/kombiju se obavljamo sa terminalom, pri čem se preuzeta količina smatra kao početno stanje svoje zalihe
 • pored podataka o cijeni i PDV- u svakog artikla, radnik u terminalu ima naložene i podatke o svojim kupcima, jer su oni,obično, unaprijed poznati (kontakt, telefon, faks, adresa, rabati, marže...)
 • pri prijenosu podataka na matično računalo tvrtke, otpada bilo koji ručni unos podataka o prodaji preko tipkovnice
 • terminal može voditi mobilnu prodaju sa unaprijed određenim vrsnim redom posjeta strankama
 • radnik ima uvid u izdavanje i narudžbe, što mu veoma pomaže u radu, te terminal za određenu stranku omogućava prikaz nekoliko posljednjih izdavanja
 • terminal kod kupca neplatiše, prodavača upozorava na zabranu ili opomenu pred izdavanjem robe dužnicima (ovisi od politike poslovanja)
 • druge primjedbe i podaci, povezani sa olakšanjem rada

  Natrag na početak


  Funkcionalnost Mobosa i protek rada  Skladišno poslovanje
  Spada među osnovne primijenjene elemente sa skoro svim vrstama dokumenata: prijemi, izdavanje, međuskladišni prijenosi, inventari, popisi, komisioniranje, pomaci među lokacijama, vođenje serijskih brojeva, rokova korištenja i šarži, označivanje na ulazu i skladištenje,obnavljanje zaliha, opskrbljivanje proizvodnje, pakiranje, statistika rada u skladištu, radni nalozi i slično.Kod primjera rada sa terminalima u regalnom skladištu primjenjujemo terminale sa RF vezom, dok u primjeru rada na udaljenim lokacijama koristimo terminale, koji imaju GSM/GPRS/UMTS/EDGE vezu. Moguće je podesiti više načina rada : slobodne dokumente, dokumente, koji su vezani na narudžbe. Kod slobodnih dokumenata odaberete stranku, za koju pripremate dokument, odaberete dokument, koji želite ispuniti, odaberete moguć dokument, koji je vezan na taj dokument i započnete sa ispunjavanjem dokumenta. Među ispunjavanju dokumenta se stalno provjeravaju neke vrijednosti (cijena, zaliha) i također,se mijenjaju (zaliha). Po svršetku ispunjavanja dokumenta/ata je potonji/a moguće i automatski ispisati na printer u skladištu.Kod prijema je moguće pokrenuti i tiskanje etiketa sa podacima o proizvodu (bar koda, naziv, šifra, koda GS1.128 ...) za potrebe označivanja. Sustav Mobos omogućava i logistiku za treće osobe, sa uvidom tih, u sve dokumente,koji ih se tiču.


  Inventura na željeznicama

  Inventar
  Radnik otvori modul za izvođenje inventara.Učita bar kodu artikla,kao i moguće dodatne podatke (sledljivost, serijske brojeve ...) i zatim upiše količinu. Po svršetku inventara se obračun izvodi u poslovnom programu, gdje se prenose podaci iz terminala.

  Unapređenje prodaje sa anketiranjem)
  Dodan je poseban tip dokumenata – ankete, pri kojoj ispunite popis unaprijed pripremljenih pitanja. Rezultati ankete se pri sljedećem povezivanju prijenose u server aplikaciju i pripremljeni su za dalju obradu u sustavu.U Mobosu je ugrađen uvid i ispis rezultata anketa, poredbeno po datumima, tvrtkama, grupama tvrtki i popisnim pitanjima.Korisnik sam kreira niz pitanja i mogućih odgovora,na koje će popisivač odgovarati. Vrijednost popisa čine dobivene kvalitetne statistike, koje su osnova sljedećim analizama, u okviru kojih poredimo pojedinačne odgovore npr. kronološko (pri preuzimanju popisa, drugoj posjeti, trećoj posjeti ...). Značajna karakteristika sustava Mobos je vještina pretraživanja i prikazivanja razlika, odstupanja i druga opažanja i viđenja. To je dodatna vrijednost, koja se primjenjuje, kada se odlučimo nastupiti na neko tržište (možemo sudjelovati sa različitim trgovcima npr. Mercator, Spar, TUŠ ...) i moguće da su nam pristupi njima sasvim različiti. Mobos, sa dobivenim podacima, nam pomaže pri vrednovanju nastupa do različitih kupaca. Koji način izabrati je pitanje komercijale ?

  Unapređenje prodaje pri narudžbi
  Unapređenje prodaje kod narudžbi se omogućava detaljnim uvidom u kartice kupaca. Na ručnom terminalu imate sve podatke o krovnoj pogodbi sa kupcem, prethodnim dostavama, o zalihi u vašem (dobavljačkom) skladištu, znate,također, i što kupac ima na zalihama (policama).

  Radnik otvori modul za obradu narudžbi.Proizvodi,koje može naručiti pojedinačna lokacija kupca, mogu biti unaprijed definirani. Količine, koje su nam dostupne za naručivanje, se odnose na posljednju sinkronizaciju, zbog čega je osvježavanje zaliha na početku rada sa kupcem,vrlo značajno.Dostupni su i podaci o posljednje tri narudžbe, koji se prenose iz Mobosa, sa popisa prethodnih narudžbi, kao pomoć prodavaču.Radnik ide kroz popis i kupac određuje količinu.Radnik na glavi dokumenta odredi tip narudžbe.Svi podaci značajni za naručivanje se sinkronizirano prenose u aplikaciju servera. Po prijenosu u aplikaciju servera, podatke još treba pripremiti za prijenos u matični informacijski sustav. Kada je važno stanje zalihe, radnik na kraju rada pri određenoj stranki (ako je bilo što naručeno) će pokrenuti sinkronizaciju sa aplikacije servera. Kad sinkronizacija nije moguća zbog slabe veze,radnik će podatke prenijeti odmah, kad dosegne područje bolje veze i ponovo pokrene sinkronizaciju.

  Unapređenje prodaje u trgovini
  Radnik odabere stranku, otvori modul za unapređenje prodaje u trgovini i ide na popis proizvoda, koje mora provjeriti.. Upiše potrebne podatke i na kraju prenese podatke u aplikaciju servera.

  Slijed rada
  U primjeru rada sa terminalima,koji nemaju GSM/GPRS/UMTS/EDGE veze, potrebno je prije početka rada, na sjedištu tvrtke obavezno osvježiti podatke.Ako koristimo terminale sa tom vezom,možemo osvježiti podatke i med putem obavljanja posla. Pri stranki odaberete stranku, za koju pripremate dokument, odaberete dokument, koji želite ispuniti, odaberete moguć dokument, koji je vezan na taj dokument i počnete sa ispunjavanjem dokumenta. Pri ispunjavanju dokumenta je moguće provjeriti i neke vrijednosti (cijenu, zalihe, dugovanja ...). Na kraju ispunjavanja dokumenta/ata je moguće te odmah prenijeti u tvrtku, gdje idu u neposrednu obradu (npr. narudžbe).

  Informacijske tehnologije su sigurno moćno oruđe, s kojim rukovodstvo tvrtke,može odgovoriti na navedene izazove. IT oruđa, s kojim se tvrtke mogu pomoći na području upravljanja proizvodnih procesa,je velik broj: suvremeni ERP sustavi, proizvodni informacijski odnosno MES sustavi, oruđa za potporu lancima opskrbe i logistiki, itd. Funkcionalnost navedenih oruđa se u nekim segmentima preklapaju,i rukovodstva tvrtki se često bave pitanjima, kako i s kojim oruđem se latiti informatizacije proizvodnog procesa. Pogrešna odluka nije samo “skupa”;moguće je i da je funkcionalno potpuno pogrešna i neadekvatna.Bolje poznavanje područja,tvrtkama otvara prostor za dizanje ravni informatizacije na segmentu proizvodnje, veću fleksibilnost, mogućnost razvoja i stoga i bolju konkurentnost.

  Mobos je sustav oruđa za rad sa dokumentima. Ta su u osnovi,sljedećih tipova:
 • narudžbenice
 • prijem i izdavanje
 • dokumenti bez utjecaja na zalihu odnosno kretanje materijala (dokumenti za uslužnu djelatnost, inventari, popisi, listini ...)
 • lokacijsko skladište
 • skladište bez lokacije
 • unapređenje prodaje
 • ankete odnosno anketiranje

  Sve dokumente je moguće vezati za drugi dokument, npr. narudžbenicu dobavljača, narudžbenicu kupca, nalog za izdavanje, vrsni red artikala na inventaru ili popisu ... Mobos omogućava rad sa dokumentima, pretraživanje po dokumentima unutar baze podataka, anketiranje na terenu itd.

  Natrag na početak


  Optimizacija rada sa primjenom tehnologije bar kode  Regalno skladište
  Primjenom terminala u skladištu,posao se obavlja brže zahvaljujući i lokacijskom vođenju. Potonji znači, da je na terminalu instalirana programska oprema za skladišno poslovanje. Radnike vodi po skladištu na osnovu naručivanja tako, da za njih pri skupljanju robe odabire optimalne putove. Programska oprema brine i o različitoj optimizaciji rada:težu robu selektira bliže izlazu i niže na palete, ravna se i po volumenu robe na paletama i zna optimalan broj paleta s obzirom na tip kamiona, na koje je treba slagati i slično.  Proizvodnja
  Primjena bar kode predstavlja bazu za sva utvrđivanja podrijetla pojedinačnih proizvoda ili šarži,kao i postupaka, koji su bili korišteni unutar proizvodnog procesa. U toj fazi, bar koda, koja je dodijeljena u skladu sa standardima GS-1 (globalnom jeziku poslovanja), pripomaže jedinstvu unutar lanca opskrbe, s čime je omogućeno osiguranje slijedljivosti kroz cjelokupan proces proizvodnje.Praćenje je moguće samo uz dosljedno označivanju svih ulaznih sirovina. Na osnovu obilježenih sirovina znamo, kakvi su sastavni dijelovi krajnjeg proizvoda, kome je dodijeljena određena bar koda. S primjenom terminala sa čitačem bar kode, radnik sebi olakšava rad, koji je istovremeno i točniji. Bar koda omogućava izdavanje proizvoda iz proizvodnje u skladište, odakle nastavlja put u lanac opskrbe van granica proizvođača.


  RFID terminal

  Kad govorimo o rješenjima u vezi sa elektronskom razmjenom podataka (RIP), koji su bazirani na tehnologiji bar kode i RFID-a, njihovih prednosti nije moguće osjetiti bez čitača ili terminala, s kojim ćemo ubrzati protok podataka i istovremeno pripomoći znatnom smanjenju ljudskih pogrešaka. Ne smijemo zaboraviti i na inventare u skladištu, koji omogućavaju provjeru knjigovodstvene zalihe u informacijskom sustavu (u daljem tekstu IS) i njeno moguće ažuriranje.

  Natrag na početak


  Mobilno računarstvo sa robusnim terminali


  Ručni terminal Honeywell Dolphin 9900

  Značajnu konkurentsku prednost pri poslovanju nude ručna računala sa ugrađenim čitačem bar kode. Njihova primjena značajno smanjuje vrijeme rada. Ta računala, koje često nazivamo i terminalima, omogućuju siguran prihvat podataka u bar kodi i njenu automatsku verifikaciju.Zbog odmah izvršenog rada direktno na lokaciji,sa primjenom terminala i tehnologije bar kode,sprečavamo pogreške, koje su česte pri ručnom unosu podataka (pretipkavanje). I prijenos podataka u matično računalo teče sigurno i brzo. U daljem tekstu ćemo navesti neka svojstva, koja donose ručna računala i mobilni prihvat podataka.Još bolje značajno je to, da odaberemo upravo te terminale i računala, koji su u određenim aplikacijama zapravo najbolje iskorišteni.

  Za sva ručna računala i dodatke kupljene kod nas, osiguravamo pomoć u fazi zaleta, potporu u fazi rada, kao i održavanje opreme u vlastitom servisu.


  Terminal sa GPS-om

  Ručna računala sa MS Windows operativnim sustavom
  Ručna računala, koje često nazivamo i terminalima,s obzirom na operativni sustav možemo podjelititi na te sa MS Windows operativnim sustavom i na druga ručna računala. Ako se fokusiramo na te sa Windowsima navest ćemo neka svojstva, koja su ovisna od mogućnosti pojedinačnih modela i njihovih provedbi:
 • velik osvijetljen, na dodir osjetljiv zaslon u boji
 • ugrađeni najsuvremeniji procesori
 • velika memorija
 • visok stupanj robusnosti (»heavy duty«)
 • osiguravaju prihvat i obradu podataka kako i u 1D tako i u 2D bar kodama i RFID tagovima
 • mogućnost bežične radijske veze WLAN (802.11 b/g)
 • mogućnost GPRS/UMTS/EDGE veze
 • mogućnost spajanja na GPS prijemnik
 • rad unutar temperaturnog intervala među -25°C i +50°C
 • standardiziran stupanj zaštite (npr. IP64)
 • ergonomski oblik
 • držač u obliku pištolja (»pistol grip«)
 • pregledna alfanumerička tipkovnica
 • neki su samo za nijansu veći od mobilnog telefona
 • u njih je ugrađena jedna od verzija operativnog sustava Microsoft Windows
 • dug životni vijek
 • primjerni su za rad u prljavoj industrijskoj sredini (»harsh enviroment«),kao i za rad na terenu ili skladištu  Natrag na početak


  Kako postaje Mobos još mobilniji? Sa mobilnim printerima.

  Mobilni printeri Zebra

  Mobos će postati još bolje djelotvorniji kada imamo kombinaciju robusnih ručnih računala sa mobilnim (prijenosnim) printerima za različite ispise na terenu i u skladištu. Mobilni (prijenosni) printeri omogućavaju brže prilagođavanje zahtjevima kupaca, kad je riječ o prodaji na terenu (ambulantni prodaji) i ubrzaju rad u skladištu; npr. pri označivanju robe na prijemu. Mobilni (prijenosni) printer donosi većim skladištima velike uštede, svejedno pa ne zamjenjuje stacionarni printer. U skladištima,u kojima je protok robe povećan,nužno je zadržati i industrijske printere, jer oni omogućavaju brzo tiskanje velike količine naljepnica. Poteškoća može nastati pri apliciranju naljepnica, jer tu imamo utjecaj i ljudskog faktora,a sa njim ćemo dobiti i pogreške. Za sprječavanje pogrešaka kod označivanja robe u skladištu,najbolje rješenje je primjena prijenosnih (mobilni) printera, jer oni omogućavaju odmah izvršen ispis naljepnica. Skladišnik ispiše naljepnicu i aplicira je na odgovarajuću ambalažu. U sljedećem koraku ponovo ispiše i aplicira. Zbog toga što rad potiče smjesta, pogrešna naljepnice veoma rijetko završava na pogrešnoj robi.


  Mobilni printer Zebra i terminal Honeywell Dolphin 7600


  Ispis naljepnica u skladištu

  Ispis naljepnica:
 • u skladištu
 • označivanje osnovnih sredstava pri izvršenju inventara
 • odmah izvršeno obilježavanje robe na lokacijama,sprječava ljudske pogreške pri označivanju i skraćuje vrijeme, koje gubimo sa prijelazom među neobilježenom robom i stacionarnim printerom (što je veće skladište,veća je i ušteda u vremenu).
 • ...


  Izdaja kazni


  Izdavanje dokaza o veterinarskoj intervenciji

  Izdavanje dokaza:
 • za izvršen servis na udaljenoj lokaciji (npr. pri stranki na domu ili pri slomljenom vozilu na cesti)
 • za najam opreme ili vozila
 • u salonima za igru
 • u putničkom prijevozu
 • u građevinarstvu
 • u zdravstvu (npr. pri izdavanju lijekova osoba u skrbi)
 • u logistiki i transportu (npr. prijem i slanje pošiljki)
 • ...


  Ispis izvještaja o izvršenom popravku vozila na terenu

  Ispis izvještaja:
 • u poljoprivredi (npr. inspekcija na »eko farmama«)
 • u građevinarstvu
 • u zdravstvu
 • veterinarska uprava (npr. kod obilaženja životinja na lokacijama)
 • ...

  Mobilna prodaja: ispis računa

  Ispis računa:
 • ambulantna prodaja odnosno direktna dostava u trgovine
 • potvrda o plaćanju (npr. ispis računa za plaćanje poštaru po pouzeću)
 • izdavanje kazne od strane redarske službe ili policije
 • u trgovini za kraće čekanje u redovima na blagajnama (rješavanje zastoja sa odmah izvršenim ispisivanjem računa)
 • u ugostiteljstvu
 • ...  Natrag na početak

  Rad sa podacima

  Razmjena podataka među Mobosom i informacijskim sustavom potiče na nivou veza među bazama, koje se uspostavljaju pri instalaciji. Dodatni matični podaci, specijalni podaci, analize, pregledi, statistike... Za potrebe kvalitetne primjene Mobosa je potrebno jedanput jedinstveno unijeti neke dodatne podatke, koje vjerojatno u IS nemate. Te podatke ćete i ažurirati u Mobosu . U Mobosu su moguće specijalne analize, pregledi i analize sa standardnim ispisima ili izvozi u Excelove tabele, upravo tako je sustav spreman za brzu implementaciju novih ispisa.

  1. Mobos Core
  Baza podataka
  Zajednički moduli (skladišta, inventari, ankete ...)

  2. Razmjena podataka i sinkronizacija

  3. Poslovno informacijski sustavi

  4. Sustavi za prijenos podataka
  (GPRS/UMTS/EDGE, Bluetooth™, WLAN, kabel ...)

  5. Aplikacija na PC-ju
  (korisničko sučelje i moduli sa funkcionalnostima, određenih specifikacijom)

  6. Aplikacija na ručnom računalu
  Baza podataka, korisničko sučelje i moduli sa funkcionalnostima, određenih specifikacijom (u primjeru on-line aplikacije se koristi baza podataka na serveru)

  7. Vanjski sustav za potporu automatskoj identifikaciji
  (čitači, printeri, vage ...)

  8. Vanjski ulazno izlazni upravljački sustavi podataka
  (upravljački PC, senzori, PLC, CNC)

  9. Stručna potpora optimizaciji vaših procesa

  10. MOBOS

  Mobos je rješenje, koje znači potporu sa bar kodom/RFID za materijalno skladišno poslovanje. Ubrzava rad sa vašim upravljačkim programom (vođenje materijala i materijalnih evidencija,i poslovanja, vezanog sa materijalom u skladištima).Također,omogućava i vođenje više skladišta, određivanje politike maržnih grupa, pojednostavljuje inventar i mnogo više od navedenog. Robno skladišno poslovanje

  Natrag na početak

  Moguća oprema

  Terminali
  U okviru mobilnih rješenja je pored mobilnih printera računa i naljepnica (ovdje) obavezna primjena i ručnih računala (često nazvanim i terminalima i mobilnim terminalima), koji nam prije svega štede vrijeme i pojednostavljuju rad i zbog tehnologije bar kode sprječavaju pogreške, koje se javljaju pri ručnom unosu. Ta ručna računala možemo podijeliti s obzirom na operativni sustav na:
 • ručni računala sa MS Windows operativnim sustavom (ovdje)
 • druga ručna računala (ovdje)

  Mogući su svi terminali sa operativnim sustavom WIN Mobile 5.0 ili više ili WIN CE 5.0. Ostala oprema je ovisna od aplikacije Mobosa. Moguće veze : WLAN, GPRS/UMTS/ EDGE ili bez veze (»batch« terminali).

  Prijenos podataka/komunikacija
  Načela veze sa baznim sustavom baziraju se na suvremenim tehnologijama.Mogući su svi sustavi bežične veze: WLAN, GPRS/UMTS/EDGE ili Bluetooth. Kada govorimo o radu, gdje nije potreban uvid u zalihe više radnika istovremeno, to se može obaviti i pomoću terminala bez navedenih veza. Tada komunikacija potiče pomoću utičnica vezanih na računalo (»batch«).

  Dodatna oprema
  Sustav omogućava ispis dokumenata direktno na printere, koji mogu biti prijenosni (mobilni) ili stacionarni (stolni).
  Upravo tako možemo sustav povezati sa posebnim printerima za ispisivanje naljepnica sa bar kodama. Opcijski je moguće koristiti i GPS za navigaciju.
  Ispis naljepnica u skladištu

  Natrag na početak • 
  na vrh 

  nazaj


      ZEBRA PISAČI ZA ISPIS RAČUNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najveći proizvođač [URL >>