translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
rješenja . mobilni terminali

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


BRZA AMBULANTNA PRODAJA
BRZA AMBULANTNA PRODAJA

Biti ?to bli?e kupcu jedan je od faktora uspjeha u uvjetima dinami?nog i kompetitivnog tr?i?ta. LEOSS sustav za podr?ku ambulantne prodaje omogu?uje Vam stalnu prisutnost na terenu uz maksimalnu kontrolu i pra?enje ostvarenog prometa robe. Pouzdani prijenosni terminali s provjerenom LEOSS programskom podr?kom pravo su rje?enje za Vas.

BRZA AMBULANTNA PRODAJA

Sustav ambulantne prodaje uklju?uje prijevoz robe do kupca. U trenutku dolaska ambulantnog vozila kupac odabire i kupuje artikle prema vlastitim potrebama. Za isporu?enu robu odmah se izdaje odgovaraju?i dokument (ra?un ili otpremnica). Po povratku s terena podaci o izdanim dokumentima se u elektroni?kom obliku prenose u mati?ni informacijski sustav firme radi daljne obrade i pra?enja. Tako?er, podaci o prometu mogu se prenijeti u informacijski podsustav za vo?enje skladi?ta radi uskla?ivanja stanja zaliha.

Neke od mogu?nosti Brze ambulantne prodaje:
 • prijenos podataka o artiklima i kupcima na ru?ni terminal
 • izdavanje robe na terenu prema odabiru kupca
 • ispis zakonski propisanih dokumenata (ra?un ili otpremnica)
 • a?urno vo?enje stanja zalihe na vozilu
 • povrat robe (od kupca natrag u kombi, pa u centralno skladi?te)
 • ispis dnevnih rekapitulacija rada
 • prijenos podataka o ostvarenom prometu s ru?nog terminala
 • za vozila koja se ne vra?aju u centralno skladi?te svaki dan ili uop?e ne dolaze u centralu, prijenos podataka osiguran je preko mobilnog telefona (GSM)

  Studija primjera u PDF: IT PODR?KA ZA PRODAJU NA TERENU I PRIKUPLJANJE NARUD?BI KUPACA

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava  Prve instalacije Brze ve? su starije od 10 godina. Reference rje?enja za mobilnu prodaju:
  Kra? commerce, Linde, Kewin, Lura, Intertekstil Stani?, Mercator KZ Krka, Pekara Jur?ek, Stani? Mesna industrija Zagreb, Tornado, Makart, Agrokor, ERFA, Family Frost, Genesis, Dar, Jata Emona, AlpeGel, Arka, Arvaj, Baron Company, Brumec Ru?igaj, Perutninski kombinat Pivka, Celjske mesnine, Digit, Komar, Koro?ke pekare, Mariborska mlekara, , Mesarstvo ?ade?, Mesarstvo Gregorc, Mlekara Krepko, Pinochio, Poka, Sanomar, Schwarzmann, Anamarija kava, Arabesca kava, Kavaimpex, Grafika Grafoprint, Pisinium ?

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. • 
  na vrh 

  nazaj


      NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>