translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Honeywell Voyager 1202g
*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT ***

Honeywell Voyager 1202g

Honeywell Voyager 1202g je be?i?ni laserski ?ita? barkoda s Bluetooth? prijenosom podataka i dometom 10 m od bazne postaje. Koristimo ga tamo, gdje bi nas obi?na provezanost na ra?unalo preko priklju?noga kabela ograni?avala. To su prodajna mesta, npr. blagajne u trgovinama, manja skladi?ta, knji?nice i dr., gdje treba ?itanjem barkoda na ve?oj udaljenosti od ra?unala omogu?iti brz i siguran unos podataka. Tako je 1202g namjenjen i manje zahtjevnom radu u skladi?tu, jer omogu?uje pohranu prikupljenih podataka u pribli?no 15.000 barkoda (192 k memorija) s informacijama o koli?ini, kao potporu pri inventuri i onda, kad smo s ?ita?em izvan dosega prijemne postaje. Prikupljene podatke zatim prenesemo na dva na?ina: be?i?no u paketu skeniranjem odre?enog barkoda ili tako, da ?ita? odlo?imo nazad u podstavak. Jedna od klju?nih prednosti ?ita?a Voyager se skriva u tradicionalno poduprtoj funkciji CodeGate, koji omogu?uje ve?u preciznost: spre?ava slu?ajno ?itanje barkoda, kad se vi?e njih nalazi blizu npr. pri ?itanju barkoda s menija/kataloga i pri obradi dokumenata s kodovima na POS blagajnama.

Voyager 1202g, koji je na volju u sivoj ili crnoj boji, spada u vrh be?i?nih ?ita?a barkoda i tako osigurava pouzdan prihvat podataka u svim linearnim barkodovima (uklju?ivo GS1 DataBar), te uklju?ivo i o?te?ene ili slabije otisnute barkodove. Svojega predhodnika (MS9535 BT) nadrastao je po:
 • produljenoj garanciji - 3 godine od datuma proizvodnje,
 • posebno pobolj?an algoritam omogu?uje ?itanje barkoda s vrlo slabim kontrastom (od 10% nadalje) ? pogledajte video s naslovom Kako pro?itati o?te?eni barkod
 • ve?a izdr?ljivost (stupanj za?tite odgovara standardu IP 42) uz otpornost na padove s visine 1,5 m (pogledajte video s naslovom Testiranje izdr?ljivosti s katapultom),
 • vrlo izdr?ljiva baterija, kojoj jedno punjenje dostaje za 45.000 ponovljenh ?itanja barkoda, ili vi?e od 12-satno djelovanje (punimo je preko podstavka, koji slu?i i kao komunikacijska postaja),
 • br?i prihvat podataka (100 preleta u sekundi),
 • 192k ugra?ene memorije za pohranu do 15.000 barkoda (kod + koli?ina),
 • ?ire polje ?itanja - do 31,1 cm od barkoda (pri veli?ini najmanje crtice koda 0,33 mm),
 • sposobnost prihvata podataka i kod djelom o?te?enih ili slabije otisnutih barkodova,
 • komplet sadr?i USB kabel, kojeg je mogu?e jednostavno zamjeniti, kad treba. Drugi na?ini priklju?ka prijemnog podstavka na ra?unalo (Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485).

  Tehni?ki podaci

  Doma?a strana dobavlja?a Honeywell

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.
 • 
  na vrh 

  nazaj


      PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>