translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>
proizvodi . mobilni terminali . ru?ni terminali s MS Windows operativnim sustavom

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Honeywell Dolphin 99EX
Honeywell Dolphin 99EX

Vrlo robustan barkod terminal Honeywell Dolphin 99EX izvorno je razvijen po ?elji globalnog logisti?kog servisa UPS, a sada je uz neke dopune dostupan na izbor ?irem tr?i?tu. Mo?emo ga upotrebljavati na svakom vremenu i svjetlosti (sunce, mrak, UV) pri temperaturama od -20?C do +50?C. Pored brojnih suvremenih mogu?nosti komunikacije (GSM, CDMA, 802.11abgn, Bluetooth) i GPS-a, u njega je ugra?ena i kamera rezolucije 3,1 megapixela, baterija za 9-satno djelovanje odnosno jo? mo?nija verzija baterije za izuzetnih 16 i pol sati djelovanja. U mnogim kategorijama 99EX je sposobniji od konkurentskih mobilnih terminala kao ?to su: Motorola 9500, Intermec CK70, Intermec CN70, Psion Workabout Pro 3 i Datalogic Falcon X3. Ukoliko ?elimo na terminalu ne?to promijeniti a terminala nemamo pri sebi, mo?emo dostupiti na njega pomo?u aplikacije za udaljeni dostup Honeywell Remote MasterMind.Posebnosti:
 • mala te?ina (520g),
 • 1GHz procesor s MS Windows Mobile 6.5,
 • na izbor su tipkovnice s 34, 43 ili 55 tipki,
 • izvanredno visok stupanj za?tite, koji odgovara standardu IP67 (pra?ina, voda, snijeg i led te pad s visine 1,83 m) i
 • velik zaslon u boji (dijagonala 9,4 cm), koji je lijepo vidljiv u svim uvjetima.


  Honeywell Dolphin 99EX u akciji

  Tehni?ki podaci

  Kako pobustan je 99EX? Provjerite video snimke:
 • Honeywell D99EX
 • Honeywell D99EX ?Long Day?
 • Honeywell D99EX ?Durability?
 • Honeywell D99EX ?Underwater scanning?

  Interaktivna galerija terminala

  Doma?a strana dobavlja?a

  Ostala ponuda dobavlja?a Honeywell na na?i web stranici  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • transport

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Mobos
 • Inventura robe
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • RF skladi?te

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Honeywell Dolphin 99EX


 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>