translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Denso BHT-900
*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT ***

Denso BHT-900

Ru?ni terminal Denso BHT-900 s CCD tehnologijom skeniranja barkoda je nepogre?ivo oru?e za izvo?enje popisa svih vrsta. Preporu?amo ga za inventure skladi?ta (uklju?ivo i s hladnim programom proizvoda) i trgovine te osnovnih sredstava. Serviserima i prodava?ima poma?e u?tedjeti vrijeme pa mogu obi?i vi?e stranaka na terenu, tipa popisa brojila ili terenske prodaje. U osnovi je terminal odmah spreman za rad, zbog predinstaliranog i ve? u cijeni uklju?enog softvera za jednostavno skladi?no poslovanje EasyPack. Tu je mogu?nost izravnog pristupa datotekama i prikupljenim podacima putem unaprijed instaliranog MS Internet Explorera. Na terminal je mogu?e instalirati neku od brojnih korisnih aplikacija koje je za BHT?OS razvio LEOSS za svoje stranke. To je najstabilniji operativni sustav ikada, posebno razvijen za potrebe industrije automatske identifikacije. Najve?a prednost BHT-OS sistema je usredoto?enost na klju?ne funkcije poslovanja. BHT-900 se pobrine za br?u obradu podataka, te otpadne ru?no pretipkavanje podataka, pri ?emu izmaknemo mogu?im gre?kama.

Za?tita terminala je u skladu s IP54 standardom za?tite, za?ti?en je od pada (dokazano 60 padova s visine od 1,2 m) i djeluje pri -5?C, ?to je zna?ajno pobolj?anje u usporedbi s prethodnikom (BHT-8000). Bezbolan prijelaz s BHT-8000 na BHT-900 je provjeren, jer je BHT-900 pa?ljivo pripremljena nadgradnja legendarnog modela BHT-8000. Posljednji se ve? cijelo destlje?e skrbi za inventure brojnih trgovaca: M?ller, E.Leclerc, Mercator, Schlecker, Spar, Deichmann, Bucherer ... i drugih organizacija tipa Toyota, Alsco, TNT, Hypo Bank, Addenbrooke?s Hospital, Linde Gaz Polska, Bella Flora, Nestle idr. te vi?e od 200 organizacija u Sloveniji i Hrvatskoj. Dokazano se nosi kao vrlo efikasno oru?e mobilne prodaje (u rje?enju ambulantna prodaja - Brza). Prilago?ava se zahtjevima svake stranke. Nudi izrazito precizno i brzo ?itanje barkoda. Komunikacija mo?e biti ?i?na (direktno preko USB kabela ili preko podstavka (RS-232 ili USB ?batch?) ili be?i?na (Bluetooth i IrDA). Pri Densu preporu?aju kori?tenje energijsko u?inkovitih baterija za punjenje Eneloop, koje omogu?uju 200 sati neprekidnog rada, pod pretpostavkom da ne koristite stalno Bluetooth za prijenos podataka. Osim toga, u terminal mo?emo ubaciti obi?ni alkalnu bateriju tipa AA. Osjetljivi zaslon (bijeli) je u 12 redova (128 x 96 to?aka), a uspje?nost skeniranja prikazuje 3-bojni LED idikator, ?ija zelena boja potvr?uje uspje?no skeniranje.


Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Denso na na?i web stranici
Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • Naru?ivanje na terenu
 • RF skladi?te
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  Denso BHT-900


 • 
  na vrh 

  nazaj


      NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>