translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Denso BHT-800
Denso BHT-800

Prijenosni terminal Denso BHT-800 pojednostavi i zna?ajno ubrza uobi?ajen slijed materijalnog poslovanja, u vezi sa odgovaraju?om programskom opremom. Terminal je snabdjeven sa iznimno stabilnim BHT-OS operativnim sustavom, koji mu garantira u?inkovitije djelovanje i bolje iskori?tavanje memorije (32 MB), visoku pouzdanost skladi?tenja podataka, nisku potro?nju energije, jednostavan smje?taj, podr?ku za HTML preglednik, mogu?nost terminalske emulacije kao i kompatibilnost sa prethodnim verzijama.


Operacijski sistem BHT-OS

Terminal, kojem ?esto ka?emo i ru?no ra?unalo, BHT-800, je krajnje izdr?ljiv (sigurnost ? IP54) i sposoban "non Windows" (operativni sustav BHT-OS) terminal. Ugra?en CCD ?ita? sa 400 skeniranja u sekundi omogu?ava pouzdano ?itanje bar koda. Me?u neophodne prednosti pred drugim terminali, ispostavljamo, pouzdanost djelovanja, visoku kvalitetu izrade (jedini u svojem razredu nesmetano djeluje i poslije 60 padova sa visine od metar i dvadeset centimetra na tvrdu osnovu). Prednosti za korisnike nisu samo u najsuvremenijoj tehnologiji i iznimnim sposobnostima, ve? i u robusnosti i dugo aktivnoj bateriji (27 sati).

Tehni?ke karakteristike:
 • operativni sustav: DENSO BHT-OS sa potporom za preglednike HTML
 • ugra?eni ?ita?: CCD
 • vrijeme djelovanja: 27 sati
 • memorija: 32 MB
 • zaslon u boji: 6,6 cm, 240 x 320, LCDMD
 • tipkovnica: 26 tipki
 • su?elja: IrDA, RS-232, WLAN 802.11 b/g
 • sigurnost: IP54, otporan na pad sa visine od 1,2 m (do 60 puta)
 • te?ina: 200g
 • garancija 1 godina

  Svi tehni?ki podaci


  Denso BHT800

  Doma?a strana dobavlja?a

  Ostala ponuda dobavlja?a Denso na na?i web stranici

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • Naru?ivanje na terenu
 • RF skladi?te
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Denso BHT-800 • 
  na vrh 

  nazaj


      VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>