translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Denso BHT-700
Denso BHT-700

Ru?no ra?unalo Denso BHT-700 spada me?u modularne terminale, ?to zna?i, da je potpuno prilago?en ?eljama korisnika odnosno zakonitostima pojedina?nih aplikacija. Pokre?e ga 624MHz procesor, stupnja za?tite odgovara standardu IP54 (voda, prljav?tina), 3,5'' QVGA LCD zaslon. Na volju imamo operativne sustave MS WinCE 5.0 Pro ili MS WindowsMobile 6.1. Terminal za prijenos podataka koristi WLAN, Bluetooth, EDGE (GPRS), IRDA i preko kabla (RS-232, USB). Tako je BHT-700 na raspolaganju vi?e verzija, koje se me?u sobom razlikuju i po vrsti integriranog ?ita?a (1D ali 2D) s obzirom na sredinu, u kojoj ga koristimo (tip baterije: 2300 ili 3900mAh baterija).

Srednje jedinice za komunikaciju: 1xUSB, 1x CF I/F in 2x UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). UART je sustav ?ipova, koji su programski podesiva, s ?im mo?emo vrlo lako, su?elje povezati paralelno, serijski itd. Zbog ugra?enog mikrofona i prijemnika na izlazu za slu?alice, je terminal spreman za VoIP glasovno vo?enje po skladi?tu. Mogu?nosti nadogradnje su ta zna?ajna svojstva terminala BHT-700, zbog kojih u Densu vjerujemo, da ?e biti aktualan jo? dosta godina.

Denso BHT700

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • RF skladi?te

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Denso BHT 700 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>