translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>
proizvodi . ozna?avanje . printeri naljepnica . mobilni printeri

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra RW 220
Zebra RW 220

Idealni mobilni termo pisa? za prikaz slo?enih ra?una na putu. Njegovo robusno ku?i?te omogu?ava kori?tenje u ekstremnim radnim uvjetima (zadovoljava standars IP54), kao ?to dokazuje i njegova oznaka RW, ?to zna?i "Road Warrior". Proizvod je lagan i uklju?uje ekonomsku bateriju, ?to omogu?uje brz i kvalitetan ispis na putu. Rukovanje je vrlo jednostavno zbog standardno ugra?enog LCD ekrana. RW 220 ima ve?e pam?enje (8 MB), integriran 32-bitni procesor i ugra?en serijski RS-232 i USB 2.0 su?elje (full speed 12 Mbits/s), mogu?e je komunicirati putem Bluetooth ili 802.11b/g. Podr?ava programske jezike EPL, ZPL i CPCL.


Zebra RW220

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka Zebra

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Zebra RW220 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>