translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>
proizvodi . identifikacija . ?ita?i barkoda . pultni ?ita?i barkoda

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Honeywell Fusion 3780
*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT ***

Honeywell Fusion 3780

Robusni ru?ni ?ita? Honeywell MS3780 Fusion te?i ka kvaliteti pomo?u ugra?enih nadgradnji priznatih opti?kih i elektronskih elemenata serije Quantum. U Honeywellu isti?u, da ide za hibrid nove generacije, jer je zami?ljen kao ru?ni i stolni ?ita? u jednom ure?aju. Tako Fusion mo?e ?itati bar kode zra?enjem ili u "single line" na?inu. Budu?i da je namijenjen prije svega trgova?koj djelatnosti (ru?no i fiksno ?itanje), mogu?e ga je s jednim samim pritiskom na dugme, programirati za automatsko otkrivanje bar koda. Naj?e??a primjena je u maloprodajnim trgovinama, u kojima zna?ajno umanjuje tro?kove opreme za automatsku identifikaciju, ta zamjenjuje kombinaciju stolnog i ru?nog ?ita?a. Usprkos pristojnoj cijeni je rad s njim veoma djelotvoran.


Honeywell Fusion MS3780

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a Honeywell

Ostala ponuda dobavlja?a Honeywell na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Honeywell Fusion MS3780 • 
  na vrh 

  nazaj


      IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>