translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>
proizvodi . ozna?avanje . printeri naljepnica . mobilni printeri

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra QL 220 Plus
Zebra QL 220 Plus

Mobile Printer QL 220 Plus je unaprije?ena verzija najmanjeg i najlak?eg Zebrinoga prijenosnog QL printera. Od svog prethodnika razlikuje se posebice po pobolj?anju tehni?kih mogu?nosti, kao ?to su: 4 x vi?e memorije, integriranim 32-bitnim procesorom, mogu?no??u spajanja preko USB 2.0 Full Speed. Va?na razlika je i u ?injenici da osim Plus verzije omogu?uje tiskanje osnovnih 2D kodova (PDF 417 i MaxiCode) te tiskanje jo? ?etiri: Data Matrix, RSS, i dva QR koda. Isto vrijedi i za plus verziju koja je robustna i laka, a time i primjerena na prijenos i rad u raznim vremenskim uvjetima. Velika brzina ispisa, jednostavno umetanje medija i LCD ekran su na volju kao dodatna opcija, ?to ga ?ini atraktivnim za rad na terenu. Komunikacija putem Bluetooth ili 802.11b/g omogu?uje jednostavnu integraciju s razli?itim PDA ru?nim terminalima. Pogodan je za ispis potvrde, ra?una i drugih etiketa, koji ne moraju nu?no biti tiskane sa bar kodom. Mo?e se koristititi za ozna?avanja informacijama u obliku teksta bez bar koda.

Zebra QL220Plus

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka Zebra

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Zebra QL220Plus • 
  na vrh 

  nazaj


      ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>