translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>
proizvodi . ozna?avanje . printeri ID kartica

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra P330i
*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT ***

Zebra P330i

Pisa? Zebra P330i omogu?uje brzu i jednostavnu izradu identifikacijskih kartica u razli?itim bojama (YMCKO). Ulazne ladice za kartice su dizajnirane da omogu?uju vi?e kapaciteta i bolju izradu kartica. Valjci za izradu kartica su opremljeni s posebnom pokretnom trakom, zbog koje je prelazak kartice kroz mehanizam ispisa vi?e pokretan. Ispisna glava je montirana na vodilicu, ?to omogu?uje ve?i kut otvaranja, a time olak?ava lak?u zamjenu ribona ili folije.


ID card printer Zebra P330i

Ku?i?te sadr?i stakleni prozor i LCD zaslon, ?to omogu?ava jedostavno pra?enje ispisa. Ispisati i oblikovati nikad nije bilo tako lako. Logo tvrtke, fotografija zaposlenih, boju pozadine, serijski broj, bar code, magnetski trak, ?ip, sve se to lako kombinira na jednoj kartici. Pisa?i su namijenjeni za ispis plasti?nih kartica ISO-formata 54 x 86 mm i debljine 0,25 mm do 1,52 mm.

Repromaterial: komplete za ?i??enje, ribone in kartice naru?ite na ili telefonom (01) 20 15 500. Za dizajniranje i jednostavnu izradu kartica preporu?ujemo Zebra CardStudio softver.

Zebra je na tr?i?te stavila i jeftiniji model P330m, koji se od serije "i" razlikuje u tome ?to je namjenjen jednobojnom ispisu na karticu, i lakom ispisu sa monokromatskim folijama u razli?itim bojama: crna, crvena, plava, zelena, srebrna, zlatna i bijela, te siva boja namjenjena kao za?titni sloj (npr. kod nagradnih igara). Upit [Mail to = "leoss@leoss.eu? Subject = Printer% 20kartica% 20Zebra% 20P330m" value = "kontaktirajte nas ovdje" /]. Paralelno s ovim promjene uklju?uju opciju P330i MIFARE ?, koja omogu?uje:
 • enkodiranje smart kartica ( kreditne i ostale kartice sa ?ipom, RFID )
 • kalibraciju senzora pri svakom ?i??enju pisa?a,
 • kompatibilnost s MS Windows Vista i MS Windows Server 2003,
 • mogu?nost izbora izme?u dvije tablice sa visinom postave ispisa, ?to dovodi do ve?e fleksibilnosti, ?ireg spektra boja, pa ?ak i ?i??eg otiska.

  Printer kartica pru?i izradu razli?itih kartica:
 • ?lanske kartice
 • poklon kartice
 • kartice za posjetitelje
 • kartice za zaposlene
 • loyalty kartice vjernosti potro?a?a
 • studentske iskaznice ipd.

  Tehni?ki podaci

  Doma?a strana dobavlja?a

  Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka Zebra

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Tiskanje ?lanskih ID kartica karti?nim pisa?em Zebra P330i
 • 
  na vrh 

  nazaj


      ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>