translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
DO PODATKOV BREZ VIDNE POVEZAVE - RFID: Tehnologija RFID (radiofrekven?na identifikacija) zagotavlja zanesljivo >>
Novice

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Novice
SPECIALNE NALEPKE ZA OZNA?EVANJE TRANSPORTNIH ENOT (KONTEJNERJEV IN PRIKLOPNIKOV TOVORNJAKOV)Pomembna novica za logisti?na in transportna podjetja ter lastnike tovornjakov, polpriklopnikov, kontejnerjev in drugih cestnih transportnih enot.

Obve??amo vas, da je s poletjem 2014 v veljavo stopila nova evropska regulativa o ozna?evanju transportnih enot na cestah (namenskih prevoznih sredstvih). Prina?a obvezno uporabo standardizirane identifikacije intermodalnih transportnih enot, ki jo poznamo pod imenom "ILU koda" za zamenljiva tovori??a, kontejnerje in polpriklopnike / prikolice.ILU kodo sestavljajo:
1. koda lastnika
2. registrska ?tevilka
3. kontrolna ?tevilka • ad 1. kodo lastnika "UIRR" ali "BIC" dodeli "Mednarodno zdru?enje dru?b za kombinirani promet UIRR", pri ?emer zaseda ?etrto mesto tip nakladalne enote (po standardu "EN 13044" oznaka s ?rkami: "A", "B", "D", "E" ali "K", odvisno od tipa nakladalne enote. Sicer so za tak?ne oznake ?e zasedene ?rke "J" (za opremo, ki se jo lahko namesti na zabojnik-platformo), "U" (za prekomorske zabojnike), "Z" (za prikolice-priklopnike in podvozja).

 • ad 2. registrsko ?tevilko dodeli lastnik sam.

 • ad 3. kontrolna ?tevilka se dodeli po predpisanem izra?unu.

  ILU ali BIC kode so primerne za OCR ?italnike (za opti?no prepoznavanje znakov (OCR). ILU koda slu?i kot informacijska podpora, kot nosilec informacij o tranportu v celotni transportni verigi (ILU sledljivost). ILU koda je specialna nalepka za zamenljive / prenosljive transportne enote, npr. za tovornjake in enostavnej?e cestno spremljanje in sledenje tovornih vozil. Predvidene dimenzije nalepk so 112 mm x 800 mm.


  Z ILU kodo ozna?ene transportne enote so lahko hitro obdelane na terminalih, pristani??ih in logisti?nih centrih, prevoznikih ter pri ve?jih odjemalcih. Intermodalnost zdru?uje prednosti, ki jih nudita dve ali ve? prometnih panog, npr. masovno zmogljivost, varnost in prijaznost do okolja ?eleznic ali re?nega prometa s fleksibilnostjo cestnega prevoza.

  Dobavljamo specialne bele vinilne nalepke s 7-letno ?ivljenjsko dobo na prostem, kar je pomembna prednost pred poliestrskimi nalepkami, katerih ?ivljenjska doba na prostem je prekratka - 3 leta. Obstaja ?e dolgo?ivej?a / robustnej?a razli?ica nalepk, znanih pod imenom 8000T Z-Endure, ki na prostem zdr?i 10 let.

  Primer dobre prakse Schenker
  Logisti?no-transportni gigant Schenker, ki upravlja 2500 prikolic po vsej Evropi, je za ozna?evanje svojih priklopnikov izbral Zebrino re?itev:
 • polindustrijski termalni tiskalnik Zebra ZT230 z no?em
 • vinilne nalepke EXP17757 in ustrezno
 • folijo 5095 na osnovi smole.


  Tiskalni trakovi za obstojnej?i tisk etiket

  Vsaka prikolica je ozna?ena s 6 nalepkami, kar v primeru Schenkerja skupaj pomeni 15.000 nalepk, dimenzij 112 mm x 800 mm. ?tevilni odjemalci (kupci) so svoje logiste in dobavitelje pisno ?e obvestili, da transportnih enot brez ILU in BIC kod za kontejnerje s konec leta 2014 brez penalov ne bodo sprejemali.

  Prevoznike in logiste, ki uporabljajo nestandardiziran na?in ozna?evanja svojih transportnih enot, pozivamo k registraciji na portalu www.ilu-code.eu in standardiziranemu ozna?evanju transportne opreme. Povpra?evanja ali na telefon (01) 530 90 20, kontakt je Bernard Ogrinc. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.

  ?elite, da vam LEOSS na nalepke natisne ILU kode?
  Za tisk na specialne nalepke skrbi Igor Nadles, vodja tiskarne LEOSS-a. Njegov telefon je (01) 530 90 35 in .

  Vir:
  www.ilu-code.eu


  SPECIALNE ETIKETE ZA OZNA?EVANJE TRANSPORTA (KAMIONOV S PRIKOLICAMI)


  
  na vrh 

  nazaj

 •     RFID SKLADI??NO POSLOVANJE IN RFID TRGOVINA S PODPORO PROTI KRAJI. Po zadnjih raziskavah je RFID tehnologija >>