translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>
dobavljači

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


0

supplier
3
hello
DATAMAX O'NEIL
http://www.datamax-oneil.com/do/com/en-us/home/printers-software/portable-printers

Datamax O'Neil jedna od vode?ih svjetskih tvrtki kada je rije? o proizvodnji mobilnih pisa?a u vezi s aplikacijama, gdje trebamo mobilni prijenos podataka i ispis ra?una na udaljenom mjestu. Extechovi pisa?i imaju dokazane kvalitete, ?to dokazuju gotovo 20-godi?njom tradicijom i velik broj zadovoljnih korisnika. Novima modelima, kao ?to je Andes3, Datamax O'Neil ulazi na podru?je ispisa naljepnica, gdje o?ekuje odgovaraju?e rezultate.

Katalog

Podr?ka


Vezani proizvodi
 
Dodatni program
Datamax O'Neil Apex 4 Za ispis ra?una na terenu ili ispis potvrda za usluge preporu?ujemo robusniju izvedbu mobilnih termalnih pisa?a. Me?u njih spada Datamax O'Neil 4 s opcijskim ku?i?tem, kojim je >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Datamax O'Neil Apex 3 Za ispis ra?una na terenu ili ispis dokaza o obavljenoj usluzi, preporu?ujemo primjenu robustnog mobilnog termalnog pisa?a. Jedna od takvih opcija je Datamax O?Neil Apex 3 u opcijskom >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Datamax O'Neil Apex 2 Za ispis ra?una na terenu ili ispis dokaza o obavljenoj usluzi, preporu?ujemo primjenu robustnog mobilnog termalnog pisa?a. Jedna od takvih opcija je Datamax O?Neil Appex 2 u opcijskom >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj


    MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>